The Finnish metal industry on the verge of the Industrial Internet as a setting for service design - Researching the digital and design maturity of the industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Winqvist, Piritta
dc.contributor.advisor Lucero, Andrés
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Ylhäisi, Helena
dc.date.accessioned 2017-07-04T07:15:28Z
dc.date.available 2017-07-04T07:15:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27183
dc.description.abstract This thesis examines the role of design within machinery and equipment manufacturing SMEs (small and medium-sized enterprises) of the Finnish metal industry. Design has traditionally been understood as a form giving activity, and often still remains so in companies of the metal industry. The industry is starting to produce an increasing amount of services partially driven by digitalisation and the Industrial Internet. Servitisation of the industry demands for new kinds of competences and service design approach could be used to support the transition from designing physical products to broader and in some cases immaterial entities. Service design approach however still remains unknown to many companies of the industry and an effort has to be made to spread the understanding of it. This research aims to gain better understanding on how digitally advanced the industry is, how familiar it is with the design approach, and how it sees it’s future in terms of digitalisation and design in practice. This study’s approach to the topic was to interview professionals from the design field and the metal industry. Eight SMEs of the industry were selected to this study and this thesis reveals how digitalisation and design are visible in practice in these companies. The research also includes one interview with a professor of the Industrial Internet at Aalto University. In addition to evaluating the maturity of the industry, the thesis seeks for successful ways of applying service design in the defined context of the study. The Industrial Internet has been described as the next Industrial Revolution and transformations at this scale affect the offerings of service providers such as design consultancies. This is also an attempt to better understand the expectations and opportunities for service design in response to the IIoT. This thesis contributes to the discussion of applying service design expertise in the metal industry under the demands of the Industrial Internet and this thesis can provide the SMEs with new ideas or answers to questions related to service design, servitisation and digitalisation. I hope that companies of the metal industry and the design community could benefit from the findings of this thesis and to create dialogue between the two of them. en
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee muotoilun roolia suomalaisessa kone- ja metalliteollisuudessa, ja digitalisaation sekä teollisen internetin vaikutusta näiden toimialoihin. Metalliteollisuuden toimialat tuottavat kasvavia määriä palveluita, joissa digitalisaatiolla ja teollisella internetillä on osansa. Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää liiketoiminnan laajentuessa fyysisistä tuotteista aina aineettomiin kokonaisuuksiin saakka. Tämä tutkielma pyrkii löytämään ymmärryksen sille, kuinka digitaalisesti kehittynyt teollisuus on erityisesti teollisen internetin osalta, kuinka tietoisia yritykset ovat muotoilusta ja muotoilun metodeista, sekä kuinka yritykset näkevät tulevaisuuden digitalisaation ja muotoilun kautta. Lisäksi tutkielma pyrkii löytämään toimivia tapoja palvelumuotoilun hyödyntämiseen teollisuuden toimialojen yhteydessä. Opinnäytteen aihetta lähestyttiin haastattelemalla muotoilun ja metalliteollisuuden ammattilaisia. Mukaan on valikoitunut myös teollisen internetin professorin haastattelu. Teollista internetiä on kuvailtu seuraavaksi teolliseksi vallankumoukseksi ja tutkimuksessa selvitetään, miten tämä näkyy käytännössä kahdeksassa suomalaisen metalliteollisuuden yrityksessä. Tämän mittakaavan muutokset vaikuttavat myös palveluntarjoajien, kuten muotoiluyritysten tarjoamaan. Tutkielma pyrkii myös paremmin ymmärtämään odotuksia ja mahdollisuuksia palvelumuotoiluun liittyen tässä kontekstissa. Tämä tutkielma osallistuu keskusteluun siitä, kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää metalliteollisuudessa teollisen internetin vaatimukset huomioon ottaen. Tutkielmaan valittiin pieniä ja keskisuuria yrityksiä metalliteollisuudesta. Pk-yritykset voivat saada tästä tutkielmasta uusia ideoita tai vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät palvelumuotoiluun, palvelullistamiseen ja digitalisaatioon. Toivon, että teollisuus ja suunnittelijat löytävät tutkielmasta apua keskinäiseen vuoropuheluunsa.
dc.format.extent 111
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title The Finnish metal industry on the verge of the Industrial Internet as a setting for service design - Researching the digital and design maturity of the industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword IIoT en
dc.subject.keyword service design en
dc.subject.keyword metal industry en
dc.subject.keyword digitalisation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046178
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lucero, Andrés
dc.programme Collaborative and Industrial Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account