Learning Centre

Puu suomalaisen toimistorakennuksen julkisivumateriaalina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hollmén, Saija
dc.contributor.author Karell, Kristian
dc.date.accessioned 2017-07-04T07:15:16Z
dc.date.available 2017-07-04T07:15:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27181
dc.description.abstract Tämä kandidaatintyö käsittelee puisten ulkoverhousmateriaalien käyttöä suomalaisten toimistorakennusten julkisivuissa. Työn tavoitteena on pohtia mitä vaikutuksia puun käytöllä ulkoverhousmateriaalina on toimistotalon arkkitehtuuriin. Kartoitan mitä puutuotteita on käytettävissä suurimittakaavaisessa puurakentamisessa ja minkälaisille tuotteille voisi olla tarvetta. Olen tarkastellut erityisesti kolmea 2000-luvulla valmistunutta kohdetta, joissa pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytetty puuta. Kaikissa kohteissa suunnittelijat ovat tutkineet puun käyttöä, ja hankkeiden yhteisenä piirteenä voidaan pitää niiden tarkoitusta toimia esimerkkeinä sekä rohkaista myös muita kuin metsäalan toimijoita suosimaan puuta toimitilarakentamisessa. Olen haastatellut kunkin referenssikohteen suunnittelijoita. On positiivista, että arkkitehdit ovat halunneet jakaa aikaansa kertoakseen näkemyksistään ja kokemuksistaan suurimittakaavaisesta puurakentamisesta. Vaikka suuret rakennusliikkeet ovat tottuneita käyttämään betonia ja terästä, niin on havaittavissa, että niiden asenteet myös puurakentamista kohtaan ovat muuttumassa myönteisemmiksi. Rakennusliikkeet ovat pitäneet puun käyttöä riskialttiina ja kalliina, mutta nyt puutuotteille ollaan luomassa samanlaisia standardoituja järjestelmiä, kuin mitä betoni- ja terästuotteille on ollut jo vuosikymmeniä. Myös rakennusten hiilijalanjäljen tarkastelu ja yleistyvä ympäristösertifiointi voivat lisätä puun suosiota toimistotalojen materiaalina. fi
dc.format.extent 19
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Puu suomalaisen toimistorakennuksen julkisivumateriaalina fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword puurakentaminen fi
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword toimisto fi
dc.subject.keyword ulkoverhous fi
dc.subject.keyword toimitilat fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046176
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme Arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse