Maternal journeys and the power of storytelling

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sarlio-Nieminen, Johanna
dc.contributor.author Popp, Melanie
dc.date.accessioned 2017-07-04T07:11:22Z
dc.date.available 2017-07-04T07:11:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27143
dc.description.abstract This MA thesis project visually translates and investigates the journeys of ten mothers from eight different countries who all reside in Finland, as well as one Finnish midwife/doula. It is a two part project involving a visual production component informed by immersive interviews with women and a written component. The project non-objectively explores positive community impact through the empowerment of women by means of visual art and storytelling. Artistic research is used to examine how foreign women in Finland birthing their children travel through birth and emerge as mothers, as well as their internal paths as journeying women. Research methodology is qualitative multimethodology as data is collected through interviews and storytelling. Both common and non-common denominators in the stories are considered as well as the roles of partners, midwives, doulas and distant families. Visual stories are created using relief method printmaking on rice paper for a community storytelling event for mothers and midwives held on the International Day of Midwives. Research is furthered by examining the work of other artists who use visual art and storytelling to empower women and make positive impacts on their communities. The theme is rooted in the theories of great thinkers of our time, such as Sara Ruddick’s writing on maternal thinking, Hanna Rosin’s views on the changing roles of women in our society, Angela Davis and Audre Lorde on the power of self care, Julia Kristeva’s maternal passion theory and Dorothy E. Smith’s feminist sociology. en
dc.description.abstract Tämä MA-opinnäytetyöprojektin visuaalisesti kääntää ja tutkii kahdeksasta eri maasta asuvan kymmenen äidin matkaa sekä yhden suomalaisen kätilön / doulan. Se on kaksivaiheinen projekti, johon liittyy visuaalisen tuotannon komponentti, jota herättävät naispuoliset haastattelut ja kirjallinen osa. Hankkeessa ei tarkastella objektiivisesti yhteisön myönteistä vaikutusta naisten vaikutusvallan kautta kuvataiteen ja tarinankerron avulla. Taiteellisella tutkimuksella selvitetään, miten ulkomaalaiset naiset synnyttävät lapsiaan synnytyksen kautta ja syntyvät äideinä sekä heidän sisäisiä polkujaan matkalle naisina. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen multimetodologia, koska tietoja kerätään haastattelujen ja tarinankerron avulla. Sekä yhteisiä että ei-yhteisiä nimittäjiä tarinoissa pidetään sekä kumppaneiden, kätilöiden, doulien ja kaukana olevien perheiden rooleja. Visuaaliset tarinat luodaan riisipaperin arkistomallin tuottamisella arkistointitapahtumille, jotka koskevat äitien ja kätilöiden järjestämistä tapahtumasta, joka järjestetään kansainvälisen päivähoitopäivänä. Tutkimusta edesauttaa tutkimalla muiden taideteosten ja tarinankerronta käyttävien taiteilijoiden työtä, joka mahdollistaa naisten vaikutusvallan ja vaikuttaa myönteisesti yhteisöihinsä. Teema on juurtunut aikamme suurien ajattelijoiden teorioihin, kuten Sara Ruddickin äidin ajatteluun, Hanna Rosinin näkemyksiin naisten muuttuvista rooleista yhteiskunnassamme, Angela Davis ja Audre Lorde omavalvonnan voimasta, Julia Kristevan Äitien intohimo teoria ja Dorothy E. Smithin feministinen sosiologia. fi
dc.format.extent 57
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Maternal journeys and the power of storytelling en
dc.title Äitiyden matka ja tarinankerronan voima fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword mother en
dc.subject.keyword storytelling en
dc.subject.keyword maternal en
dc.subject.keyword art en
dc.subject.keyword visual en
dc.subject.keyword feminist en
dc.subject.keyword feminism en
dc.subject.keyword breastfeeding en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046138
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rajanti, Taina
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account