Learning Centre

Breaking a leg – Reflection, repetition and language through objects in art

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Parantainen, Jyrki
dc.contributor.author Saukkonen, Heta
dc.date.accessioned 2017-07-04T07:10:43Z
dc.date.available 2017-07-04T07:10:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27137
dc.description.abstract This thesis places my video installation Powyłamywanymi (2015) into the context of art by discussing its methods (repetition and breakage) and themes (object, death, body) and comparing it to other artworks and to examples from popular culture that use similar methods and approaches. It explores what elements make the work function as it is and what the vulnerabilities are. The concept of objecthood is central to this thesis. It attempts to narrow down the meaning of the object even though the nature of objects is very versatile. Object is viewed for example as a utensil, a unique collectible, a strange other, a (human) object of desire and a human deprived of humanity. Violence that is implicit in trauma but also in comedy is one of the promenant themes of this thesis. Destruction of an object and of language are seen as intertwined. Destroying the object removes its function. Same applies with language. Language seems to reveal an otherwise covered phenomenon – objects that break from their limbs so systematically, that it needs to be described by a word of its own. As removing a foot mutilates the table, removing a word from its phrase can make them both meaningless. Finally the object, comedy, language and violence all associate with a human body. Powyłamywanymi’s effects can be reduced as follows: it is able to be comical and point to trauma at the same time both of which are based on variations of the same elements: 1. Viewer reflecting themself on the object because of comical recognition or possessive reflective impulse. 2. Repetition as traumatic/comic effect, and 3. The framework of language guiding the perception. en
dc.description.abstract Tässä opinnäytteessä asetetaan videoteokseni, Powyłamywanymi (2015) osaksi taiteen kenttää. Tarkastelen teoksen metodeja (toisto ja hajoaminen) ja teemoja (esine, kuolema, ruumis) sekä vertaan sitä/niitä muihin taideteoksiin sekä esimerkkeihin populaarikulttuurista. Tutkin mitkä elementit ovat merkityksellisiä teoksen toimivuudelle ja mitä heikkouksia siitä löytyy. Esineisyyden käsite on keskeistä tässä opinnäytteessä. Yritän rajata mitä esine (tässä tapauksessa) tarkoittaa, vaikka sen olemus ja määritelmät ovat hyvin monimuotoisia. Esinettä tarkastellaan käyttöesineen, ainutlaatuisen keräilyesineen, toiseuden, rakkauden kohteen ja täysin toiseutetun ihmisen näkökulmista. Väkivalta sekä trauman että komedian sisäänrakennettuna elementtinä on yksi tämän opinnäytteen toistuvista teemoista. Kielen ja esineen särkymistä tarkastellaan ja vertaillaan toisiinsa: molempien tuhoaminen/jakaminen osiin tuhoaa niiden käyttötarkoituksen. Kieltä käytetään piilevien merkitysten ilmi tuomiseen. Lopulta kaikki yllä esitetyt teemat yhdistyvät ja liittyvät toisiinsa ihmisruumiin muodossa. Powyłamywanymin vaikutukset voidaan pelkistää seuraavaan seikkaan: se on komediallinen, samalla viitaten myös selvästi traumaan. Tämä puolestaan johtuu seuraavien elementtejen variaatioista: 1. Katsoja peilaa itseään esineeseen koomisen tunnitamisen tai omistushaluun liittyvän samastumisen vuoksi, 2. toisto sekä trauman että komedian keinona, sekä 3. kielen tulkintaa ja katsetta ohjaileva vaikutus. fi
dc.format.extent 33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Breaking a leg – Reflection, repetition and language through objects in art en
dc.title Jalan hajomainen – Reflektio, toisto ja kieli, eli esineiden käyttö taiteessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword art en
dc.subject.keyword video art en
dc.subject.keyword object en
dc.subject.keyword body en
dc.subject.keyword language en
dc.subject.keyword violence en
dc.subject.keyword trauma en
dc.subject.keyword repetition en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046132
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Parantainen, Jyrki
dc.programme Photography en
dc.programme Valokuvataide fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse