Working environments in NewSpace product development – A case study of a nanosatellite startup

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Praks, Jaan
dc.contributor.advisor Tikka, Tuomas
dc.contributor.author Sarnikorpi, Jami
dc.date.accessioned 2017-07-04T06:35:20Z
dc.date.available 2017-07-04T06:35:20Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27114
dc.description.abstract Workspaces, along with work culture, are constantly evolving. The ongoing trend of creating inviting working environments and increasing productivity by fulfilling individual needs is reaching to all the fields, including the most conventional ones, such as space industry. During the past few decades, this traditionally inflexible and conservative industry has seen an emerging transition towards agile and market-driven direction. In the professional world, this growing phenomenon of commercialisation and privatization of space technology is referred as NewSpace. The purpose of this study was to determine what kind of working environment supports NewSpace. To get there, differences between conventional space industry and NewSpace were highlighted, serving as a basis of needs for entrepreneurial space activities. Additionally, the concept of working environment was analysed to determine the attributes which create a desirable basis for working. These needs and desirables provided a framework of working environment design for a NewSpace company. The study starts with a comprehensive literature review and proceeds to practical part, consisting of observations, interviews and a practical re-arrangement setup for the case company, Reaktor Space Lab (RSL), a new-found startup that spun off from a university project. Emphasis was put to measurability and its difficulties, therefore an online survey was conducted and the results were analysed. The goal of the survey was not only to evaluate the current state of RSL, but to assess the importance of comprehensive working environment design and evaluate its relevance to NewSpace industry. The study produced findings that can be summarized into following statements: 1) In space industry, modern and comprehensive design of working environment is only seldom taken into consideration and it is often seen as a cost rather than necessity, 2) workspace as such does not provide an extensive solution for environmental change, therefore emphasis should be put into understanding case-specific needs and approaching organisational change on a systematic level and 3) Working environment design does have impact to NewSpace companies, however the approach applies only to certain sort of space projects, so it shouldn’t be taken as a platitude in space industry. Based on these findings, this thesis provides fundamental suggestions for space technology companies that aim to develop its procedures towards agile NewSpace methodology. In addition, practical improvement proposals for RSL are proposed. en
dc.description.abstract Työpaikat ja työkulttuuri kehittyvät jatkuvasti. Kutsuvien, käyttäjien tarpeita mukailevien työympäristöjen luominen on yleistynyt alaan katsomatta – myös perinteisemmillä aloilla, kuten avaruusteollisuudessa. Tämä verrattain jäykkä ja täsmällinen teollisuudenhaara on kohdannut uuden ilmiön, jossa yksityiset avaruustoimijat yhdistävät ketterät toimintatavat ja markkinalähtöisyyden. Tästä yrittäjähenkisestä lähestymistavasta käytetään nimitystä NewSpace. Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, minkälainen työympäristö tukee NewSpace-toimintaa. Tämän määrittelemiseksi selvitettiin perinteisen avaruusteollisuuden ja NewSpace-tavan eroja, minkä perusteella määriteltiin kaupallisen avaruustoiminnan tarpeet. Lisäksi määritettiin työntekoa tukevan ympäristön ominaisuuksia tutkimalla modernia työympäristöä konseptitasolla. Näiden tarpeiden ja toivottujen ominaisuuksien avulla luotiin puitteet NewSpace-työympäristölle. Tutkimus alkaa kirjallisuuskatsauksella, joka luo pohjan käytännön osiolle. Tutkimusmetodeina käytetään kirjallisuuskatsauksen lisäksi havainnointia, haastatteluita sekä käytännön uudelleenjärjestelyjä kohdeyrityksessä Reaktor Space Lab. Tämän yliopistoprojektista liikkeelle lähteneen pienyrityksen työympäristöä ja sen muutoksia mitataan online-kyselyllä, jonka avulla saatiin tuloksia ja johtopäätöksiä sekä kohdeyrityksestä, että avaruusyrittäjyydestä yleisellä tasolla. Tutkimustuloksista tehtiin yhteenvetoja, jotka voidaan tiivistää seuraavasti: 1) Avaruusalalla otetaan harvoin huomioon työympäristö kattavasti siten, että se tukee henkilöstön tarpeita ja organisaation yhteisiä tavoitteita. 2) Työtilat eivät sellaisenaan tue ympäristön muutosta, joten muutoksessa tulee ottaa huomioon tapauskohtaiset organisaation ja yksilöiden tarpeet sekä toiminnan tavoitteet. 3) Kattavalla työympäristösuunnittelulla on vaikutusta NewSpace-toimintaan, mutta NewSpace ei sellaisenaan sovellu kaikkeen avaruustoimintaan. Tuloksien perusteella laadittiin ehdotus yleisistä toimintatavoista, jonka avulla voidaan kehittää työympäristö tukemaan ketterää NewSpace-avaruustoimintaa. Lisäksi tuotiin esille ehdotuksia kohdeyrityksen työympäristön kehittämiselle. fi
dc.format.extent 78 + 14
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Working environments in NewSpace product development – A case study of a nanosatellite startup en
dc.title Työympäristöt NewSpace-tuotekehityksessä – Tapaustutkimus nanosatelliittiyrityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword NewSpace en
dc.subject.keyword working environment en
dc.subject.keyword space technology en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword startup en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707046011
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9466
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account