Investigations of functional electroactive polymers

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tiitu, Mari
dc.date.accessioned 2012-02-17T07:45:14Z
dc.date.available 2012-02-17T07:45:14Z
dc.date.issued 2006-06-08
dc.identifier.isbn 951-22-8224-0
dc.identifier.issn 1795-4584
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2710
dc.description.abstract Conjugated polymers containing pi-conjugated backbones form a scientifically and technologically important class of polymers. In their undoped form they are semiconductors, but they can be doped for electrical conductivity, and allow redox-activity, which all can lead to functional materials. One of the most important conjugated polymers in large scale applications is polyaniline due to its economics and good stability. Polyaniline is used for applications requiring conductivity as well as corrosion inhibition. In this thesis, conducting network structures based on acid doped polyaniline are prepared within solvent and polymer matrices, in order to investigate percolation phenomena. Self-assembled structures have been investigated to study confinement of the polyaniline chain in nanosized domains and its effects on conductivity. A concept was identified and patented to achieve a novel anticorrosion coating based on polyaniline/epoxy compositions. In some applications ionic or protonic conductivity is preferred instead of electronic conductivity. These include e.g. fuel cell membranes or applications where colorless conductive materials are needed. The thesis describes a model material for fuel cell membranes, where the mechanical and conductivity properties can be separately tailored due to self-assembly, as well as a novel material to allow colorless antistatic paper coatings. en
dc.description.abstract Konjugoidut polymeerit, joissa on pii-konjugoituja pääketjuja, muodostavat tieteellisesti ja teknologisesti kiinnostavan ryhmän. Dooppaamattomassa muodossaan ne ovat puolijohteita, mutta ne voidaan doopata sähköä johtaviksi, ja niissä voi tapahtua sisäisiä hapetus-pelkistys -reaktiota. Tämä mahdollistaa funktionaaliset materiaalit. Polyaniliini on yksi tärkeimmistä suuren mittakaavan sovelluksissa käytettävistä konjugoiduista polymeereista sen taloudellisuuden ja stabiiliuden takia. Polyaniliinia käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan sähkönjohtavuutta tai korroosionestokykyä. Tässä väitöskirjassa valmistetaan hapolla doopattuun polyaniliiniin perustuvia johtavia verkostorakenteita liuos- ja polymeerimatriiseissa tarkoituksena tutkia perkolaatioilmiöitä. Itsejärjestyneitä rakenteita on tutkittu, jotta voidaan saada tietoa polyaniliiniketjun rajoittumisesta nanokokoisiin alueisiin ja tämän vaikutusta johtavuuteen. Väitöskirjassa on myös kehitetty ja tähän työhön perustuen patentoitu uudenlainen korroosiolta suojaava pinnoite, joka perustuu polyaniliiniin ja epoksiin. Tiettyihin sovelluksiin ioni- tai protonijohtavuus sopii paremmin kuin elektroninen johtavuus. Tällaisia ovat mm. polttokennokalvot, tai sovellukset, joissa tarvitaan värittömiä materiaaleja. Väitöskirja kuvaa polttokennokalvon mallimateriaalin, jossa mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet ovat erikseen räätälöitävissä itsejärjestymisen ansiosta. Myös uudenlainen materiaali värittömiin antistaattisesti johtaviin paperin pinnoitteisiin kuvataan. fi
dc.format.extent 34, [50]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries TKK dissertations en
dc.relation.ispartofseries 33 en
dc.relation.haspart O. Ikkala, M. Tiitu, J. Tanner, J. Ruokolainen, Blends of Thermoreversible Gels of Polyaniline with Thermoplastic Elastomers: Co-Continuous Melt Processible Polymer Structures, Synthetic Metals, 102, 1248-1249 (1999). [article1.pdf] © 1999 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart M. Tiitu, P. Hiekkataipale, J. Hartikainen, T. Mäkelä, O. Ikkala, Viscoelastic and Electrical Transitions in Gelation of Electrically Conducting Polyaniline, Macromolecules, 35 (13), 5212-5217 (2002). [article2.pdf] © 2002 American Chemical Society. By permission.
dc.relation.haspart M. Tiitu, N. Volk, M. Torkkeli, R. Serimaa, G. ten Brinke, O. Ikkala, Cylindrical Self-Assembly and Flow Alignment of Comb-Shaped Supramolecules of Electrically Conducting Polyaniline, Macromolecules, 37 (19), 7364-7370 (2004). [article3.pdf] © 2004 American Chemical Society. By permission.
dc.relation.haspart M. Tiitu, M. Torkkeli, R. Serimaa, T. Mäkelä, O. T. Ikkala, Self-Assembly and Flow Alignment of Protonically Conducting Complexes of Polystyrene-block-Poly(4-vinylpyridine) Diblock Copolymer with Phosphoric Acid, Solid State Ionics, 176, 1291-1299 (2005). [article4.pdf] © 2005 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart M. Tiitu, A. Talo, O. Forsén, O. Ikkala, Aminic Epoxy Resin Hardeners as Reactive Solvents for Conjugated Polymers: Polyaniline Base/Epoxy Composites for Anticorrosion Coatings, Polymer, 46, 6855-6861 (2005). [article5.pdf] © 2005 Elsevier Science. By permission.
dc.relation.haspart M. Tiitu, J. Laine, R. Serimaa, O. Ikkala, Ionically Self-Assembled Carboxymethylcellulose-Surfactant Complexes for Antistatic Paper Coatings, Journal of Colloid and Interface Science, accepted for publication (2006). [article6.pdf] © 2006 by authors and © 2006 Elsevier Science. By permission.
dc.subject.other Physics en
dc.subject.other Chemistry en
dc.title Investigations of functional electroactive polymers en
dc.title Funktionaalisten elektroaktiivisten polymeerien tutkimuksia fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Engineering Physics and Mathematics en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto fi
dc.subject.keyword conjugated polymers en
dc.subject.keyword polyaniline en
dc.subject.keyword self-assembly en
dc.subject.keyword networks en
dc.subject.keyword konjugoidut polymeerit fi
dc.subject.keyword polyaniliini fi
dc.subject.keyword itsejärjestäytyminen fi
dc.subject.keyword verkostot fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-006976
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Engineering physics/ Polymer physics en
dc.programme.major Teknillinen fysiikka / Polymeerifysiikka fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Optics and Molecular Materials en
dc.contributor.lab Optiikka ja molekyylimateriaalit fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse