Query Optimizing for On-line Analytical Processing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Miettinen, Jarkko
dc.contributor.advisor Nikula, Marko
dc.contributor.author Berg, Jonas
dc.date.accessioned 2017-07-04T06:29:24Z
dc.date.available 2017-07-04T06:29:24Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27058
dc.description.abstract Newer database technologies, such as in-memory databases, have largely forgone query optimization. In this thesis, we presented a use case for query optimization for an in-memory column-store database management system used for both on- line analytical processing and on-line transaction processing. To date, the system in question has used a naïve query optimizer for deciding on join order. We went through related literature on the history and evolution of database technology, focusing on query optimization. Based on this, we analyzed the current system and presented improvements for its query processing abilities. We implemented a new query optimizer and experimented with it, seeing how it performed on several queries, concluding that it is a successful improvement for a subset of possible queries involving up to 3 relations, and speculated on how it would perform on more complicated queries. en
dc.description.abstract Nyare databasteknologi, såsom minnesinterna databaser, har i stort sett slutat använda förfrågningsoptimering. I detta arbete presenteras ett användningsfall för förfrågningsoptimering för en minnesintern databashanterare som används för uppkopplad analytisk bearbetan samt transaktionsprosessering. Till dags dato har hanteringssystemet i fråga använt en naiv förfrågningsoptimerare för att bestämma i vilken ordning tabeller ska förenas. Vi går igenom relaterad litteratur kring historien om och utvecklingen av databasteknologi, med fokus på förfrågningsoptimering. Baserat på detta analyserar vi det nuvarande systemet och presenterar förbättringar i dess förfrågningshantering. Vi implementerar en ny förfrågningsoptimerare och experimenterar med den, för att se hur bra prestanda den har i flera olika förfrågningar. Vi drar slutsatsen att den är en lyckad satsning för en undermängd av förfrågningar innehållande 3 tabeller, och spekulerar hur den påverkar prestanda för mera komplicerade förfrågningar. sv
dc.format.extent 7 + 71
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Query Optimizing for On-line Analytical Processing en
dc.title Förfrågningsoptimering för uppkopplad analytisk bearbetan sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword databases en
dc.subject.keyword queries en
dc.subject.keyword planning en
dc.subject.keyword optimization en
dc.subject.keyword OLAP en
dc.subject.keyword join order en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707045955
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Soisalon-Soininen, Eljas
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
dc.ethesisid Aalto 9503
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account