Scaling Agile Software Development: A Multiple Case Study of the Scaled Agile Framework

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paasivaara, Maria
dc.contributor.author Carlson, Patrik
dc.date.accessioned 2017-07-04T06:29:19Z
dc.date.available 2017-07-04T06:29:19Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27057
dc.description.abstract Agile software development methods have been extensively studied in the context for which they were originally developed: small, collocated and cross-functional teams. The proven benefits of agile methods have caused larger organizations and programs to take an interest in them, although adopting such methods at large is far more challenging. Several frameworks for adopting agile methods in a larger context exist but research surrounding them is scarce, consisting almost entirely of industry-produced experience reports. In this thesis we have studied the adoption of a popular scaling framework, the Scaled Agile Framework (SAFe), in two Finnish companies: Comptel, a telecom company; and NAPA, a company specialized in ship design and operation software. We sought to understand why these organizations chose to adopt SAFe, how they did it, what successes and challenges related to the adoptions the organizations encountered, and what effects the adoptions had. We reviewed existing literature in order to find out why and how other organizations had adopted SAFe. Using the results of the review we constructed a set of questions which we used in 16 interviews at the case organizations. The interviews spanned all organizational layers of SAFe: we interviewed people from leadership, middle management, and teams. The results of the interviews support many of the findings of the literature review, showing that planning the adoption in detail, training key personnel, and putting significant effort into the first planning session are key success factors in adopting SAFe. The interviews also showed that internal drivers of change are vital in establishing support for the adoption. Our results indicate that SAFe is a viable option for scaling agile software development, potentially improving visibility, collaboration and alignment. en
dc.description.abstract Agila systemutvecklingsmetoder blir allt vanligare och har studerats extensivt i den kontext för vilken de ursprungligen utformats: små självorganiserande och samordnade team. De påvisade fördelarna med agila metoder leder allt fler och större organisationer till att försöka implementera dem---dock växer svårighetsgraden i takt med organisationsstorleken. Ett flertal ramverk för uppskalning av agila metoder existerar, men akademisk forskning kring ämnet saknas nästan helt då majoriteten av litteraturen är fallstudier av varierande kvalité. I detta diplomarbete har vi studerat ibruktagningarna av det populära ramverket Scaled Agile Framework (SAFe) i två finska företag: Comptel, ett globalt telekommunikationsföretag; och NAPA, ett företag specialiserat på mjukvara för formgivning och anförande av fartyg. Vi ville förstå varför företagen valt att ibrukta SAFe, hur de gjort det, vilka problem och framgångsfaktorer de stötte på, samt vilka effekter ibruktaganden hade. Vi undersökte den existerande litteraturen för att få preliminära svar på de ovannämnda frågorna, och skapade en serie intervjufrågor på basis av resultaten. Dessa brukade vi i 16 intervjuer vid fallföretagen, där vi intervjuade ledare, mellanchefer samt medlemmar av team i ett försök att täcka alla de lager av organisationen som även SAFe täcker. Intervjuresultaten stöder många av litteraturstudiens resultat: noggrant planerande av ibruktagningen, utbildning av nyckelroller, samt en storsatsning på det första planeringstillfället är viktiga framgångsfaktorer för ibruktagandet. Intervjuerna visade också att interna pådrivare av förändringen är essentiella för att samla stöd för ibruktagandet. Våra resultat tyder på att SAFe är ett genomförbart alternativ för att uppskala agil systemutveckling, då det kan medföra ökad synlighet, ökat samarbete samt bättre anslutning mot ett gemensamt mål. sv
dc.format.extent 102 + 21
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Scaling Agile Software Development: A Multiple Case Study of the Scaled Agile Framework en
dc.title Uppskalning av agil systemutveckling: en flerfallstudie av ramverket Scaled Agile Framework sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile software development en
dc.subject.keyword scaled agile en
dc.subject.keyword scaled agile framework en
dc.subject.keyword case study en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707045954
dc.programme.major Software and Service Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3043 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
dc.ethesisid Aalto 9497
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account