Improving stiffness and stiffness ratio of folding boxboard

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sippus, Miia
dc.contributor.advisor Lampinen, Pasi
dc.contributor.author Salonen, Minttu
dc.date.accessioned 2017-07-04T06:26:22Z
dc.date.available 2017-07-04T06:26:22Z
dc.date.issued 2017-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27025
dc.description.abstract The possible ways to improve bending stiffness and stiffness ratio were studied in this thesis. The literature part reviews folding boxboard making and the factors affecting the bending stiffness of board. Product demands and product analysis were also discussed. The aim of this study was to find ways to improve bending stiffness without new investments. The experimental part focuses on velocity gradients and their effect on bending stiffness. Series of velocity gradients experiments were conducted. Drag and rush modes and their combination were tested via trial runs. The trial runs were conducted so that no other changes were made in the wet end. The trial run results were based on the mill laboratory testings. Changing velocity gradients did not result a major effect on the properties under investigation. This is typical to a fourdrinier wire board machine. Small improvements on the cross directional stiffness were achieved while the high level of machine directional stiffness was upkeep when the velocity gradients were close to 1.00. Higher values for cross directional stiffness were obtained when rush mode was used compared to drag mode. Based on the trial runs a new model for running the machine was implemented. According to the results obtained from trials, changing velocity gradients was not as visible when the slice lip was kept very open. The difference of the jet speed and the wire speed was able to turn only a share of the fibres while the bigger share settles on machine direction. This led to a stiffness ratio that is higher than desired. en
dc.description.abstract Diplomityössä selvitettiin taivutusjäykkyyden ja jäykkyyssuhteen parantamisen keinoja. Kirjallisuusosassa käsitellään taivekartongin valmistusta taivutusjäykkyyden näkökulmasta. Työssä käydään läpi taivutusjäykkyyteen vaikuttavat tekijät, lopputuotteen asettamat vaatimukset sekä tuoteanalyysi. Työn tavoitteena oli löytää sellaisia tapoja parantaa taivutusjäykkyyttä, jotka eivät vaatisi lisäinvestointeja. Työn kokeellinen osa keskittyy suihku-viirasuhteisiin sekä suihku-viirasuhteiden muutoksien aiheuttamiin vaikutuksiin taivekartongissa. Sarja erilaisia suihku-viirasuhden muutoksia on suoritettu koeajojen muodossa. Koeajot käsittävät yli- ja aliperäkokeita sekä näiden yhdistelmiä. Koeajot pyrittiin suorittamaan siten, että kartonkikoneen märässä päässä ei tehty muita muutoksia samanaikaisesti. Työssä käytettävät tulokset perustuvat tehtaan kuivanpään laboratorion suorittamiin mittauksiin. Suihku-viirasuhteiden muutoksilla ei havaittu olevan suurta vaikutusta tarkasteltaviin suureisiin. Tämä on tyypillistä tasoviirakoneelle. Pieniä parannuksia saatiin aikaan etenkin poikkisuuntaisen jäykkyyden osalta samalla kuin konesuuntaisen jäykkyyden taso onnistuttiin pitämään ennallaan, kun perälaatikoita ajettiin lähellä tasaperää. Yliperällä saatiin parempia jäykkyysarvoja kuin aliperällä. Koeajojen perusteella uusi ajotapa sekä uudet suihku-viirasuhteet otettiin käyttöön. Koeajot osoittivat, että suihku-viirasuhteilla ei ole yhtä selvää vaikutusta mikäli perälaatikon huulaukkoa ajetaan kovin avonaisena. Tällöin sulppusuihkun ja viiran välinen nopeusero kykenee kääntämään vaan osan kuiduista haluttuun suuntaan, samalla kuin suurempi osa kuiduista asettuu konesuuntaan. Tämä johtaa haluttua korkeampaan jäykkyyssuhteeseen. fi
dc.format.extent 79+5
dc.language.iso en en
dc.title Improving stiffness and stiffness ratio of folding boxboard en
dc.title Taivekartongin jäykkyyden ja jäykkyyssuhteen parantaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword wet end en
dc.subject.keyword folding boxboard en
dc.subject.keyword velocity gradients en
dc.subject.keyword jet-to-wire -ratios en
dc.subject.keyword bending stiffness en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201707045922
dc.programme.major Fibre and Polymer Engineering fi
dc.programme.mcode CHEM3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Maloney, Thaddeus
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 9131
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account