Learning Centre

Planning a power system with large-scale wind power in an electricity market environment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Matilainen, Jussi Antero
dc.date.accessioned 2017-06-30T09:02:48Z
dc.date.available 2017-06-30T09:02:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27019
dc.description.abstract This thesis proposes improvements to power system planning in order to take the effect of large-scale wind power into consideration in the planning process. With an improved planning process, it is possible to cost-efficiently maintain the reliability of a power system and functioning of the electricity markets. The existing Nordic transmission system planning and the Nordic electricity market design are the starting point for this thesis. The power system planning process and the planning methods are further developed based on the identified shortcomings of the existing planning practices. The shortcomings have been identified by evaluating the feasibility of current planning methods and by taking into account the new requirements that wind power sets for the power system planning. The improved planning methods, appearing in different planning steps, are combined with the existing planning process, making it better. Traditional grid planning is expanded to a power system planning by integrating the planning of reserve capacity to the planning process. The thesis proposes a probability-based method for defining the reserve power capacity for a power system with large-scale wind power. Also, the electricity market modelling and the profitability analysis of reserve and transmission capacity investments are improved. This results in more realistic socio-economic benefits for the investments. Furthermore, the utilisation of a real-option-based method for managing the uncertainties of investment profitability is proposed. Finally, a case study performed with the realistic grid and market data shows that the planning process is applicable in practice. It also shows that 4 GW of wind power capacity in Finland requires investments in reserve power and transmission capacity. The improved planning process optimises the transmission and reserve capacities in the power system, taking into account the electricity markets, uncertainty and socio-economic as well as transmission system operator aspects. This planning process is applicable in regions where electricity markets exist. en
dc.description.abstract Työssä ehdotetaan parannuksia voimajärjestelmän suunnitteluun laajamittaisen tuulivoiman vaikutuksen huomioimiseksi suunnitteluprosessissa. Parannetulla suunnittelulla voidaan kustannustehokkaasti ylläpitää voimajärjestelmän luotettavuutta ja sähkömarkkinoiden toimivuutta. Työn lähtökohtana on nykyinen pohjoismainen siirtoverkon suunnittelukäytäntö ja pohjoismainen sähkömarkkinamalli. Voimajärjestelmän suunnitteluprosessia ja -menetelmiä on kehitetty edelleen nykyisessä suunnittelussa havaittujen puutteiden pohjalta. Puutteet on tunnistettu nykymenetelmiä arvioimalla ottaen huomioon tuulivoiman aiheuttamat uudet vaatimukset voimajärjestelmän suunnittelulle. Parannettu suunnittelumenettely muodostetaan yhdistämällä eri suunnitteluvaiheissa esiintyvät parannetut suunnittelumenetelmät nykyiseen suunnittelumenettelyyn. Perinteinen verkkosuunnittelu laajennetaan voimajärjestelmäsuunnitteluksi integroimalla reservikapasiteetti osaksi suunnitteluprosessia. Väitöskirjassa ehdotetaan todennäköisyyspohjaista menetelmää reservikapasiteetin määrittämiseksi voimajärjestelmässä, jossa on merkittävästi tuulivoimaa. Myös sähkömarkkinoiden mallinnusta ja siirto- ja reservikapasiteetti-investointien kannattavuusanalyysiä parannetaan. Näin saavutetaan entistä todenmukaisemmat investointien kansantaloudelliset hyödyt. Lisäksi ehdotetaan reaalioptioteoriaan perustuvan menetelmän hyödyntämistä investointien kannattavuuteen vaikuttavien epävarmuuksien hallitsemiseksi. Todenmukaisia verkko- ja markkinatietoja hyödyntävä laskentaesimerkki osoittaa, että parannettua suunnittelumenettelyä voidaan soveltaa käytännössä. Laskentaesimerkki osoittaa myös, että 4 GW tuulivoimakapasiteetti Suomessa edellyttää investointeja siirto- ja reservikapasiteettiin. Parannettu suunnittelumenettely optimoi siirto- ja reservikapasiteetin voimajärjestelmässä, ottaen huomioon sähkömarkkinat, epävarmuuden sekä kansantaloudellisen ja järjestelmävastaavan näkökulman. Tätä suunnittelumenettelyä voidaan soveltaa maissa, joissa on sähkömarkkinat. fi
dc.format.extent 148
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Planning a power system with large-scale wind power in an electricity market environment en
dc.title Voimajärjestelmän suunnittelu laajamittaisen tuulivoiman kanssa sähkömarkkinaympäristössä fi
dc.type G3 Lisensiaatintutkimus fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan ja automaation laitos fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering and Automation en
dc.subject.keyword power system planning en
dc.subject.keyword wind power en
dc.subject.keyword electricity market en
dc.subject.keyword reserve power en
dc.subject.keyword socio-economic en
dc.subject.keyword profitability en
dc.subject.keyword real option en
dc.subject.keyword Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sähkötekniikan ja automaation laitos fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706305757
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.ethesisid Aalto 9432
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics