Perintö- ja lahjavero: hyöty vai haitta Suomelle? Pohjoismaat vertailussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pekuri, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-15T07:44:06Z
dc.date.available 2017-06-15T07:44:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26880
dc.description.abstract Perintö- ja lahjavero on ollut hyvin kiistelty aihe niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Monet ovat vahvasti joko sitä vastaa tai sen puolesta. Argumentteja löytyy joka taholta, joista suurin osa on heikolla pohjalla. Perintö- ja lahjaverotusta on tutkittu myös runsaasti, tosin tutkimukset ovat suurimmalta osalta perehtyneet perintö- ja lahjaverolain tutkimiseen oikeusdogmaattiselta pohjalta tai sen vertailuun. Empiriaa aiheesta tai asenteista perintö- ja lahjaverotusta kohtaan löytyy yleisellä tasolla hyvin suppeasti. Suomen tai Pohjoismaiden osalta sitä ei löydy melkein ollenkaan. Tämän takia tutkielmaa varten tehtiin empiria, jonka tarkoitus oli tarkemmin selventää suomalaisten asenteita perintö- ja lahjaverotusta kohtaan sekä antamaa paremmat lähtökohdat perintö- ja lahjaverotulomenetyslaskelmia varten. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, onko Suomen tämän hetkisestä perintö- ja lahjaveropolitiikasta haittaa vai hyötyä Suomen yhteiskunnalle sekä vertailla muiden maiden käytäntöjä. Tämä pyritään tekemään mm. laskelmien avulla, joissa käytetään haastatteluista saatua dataa. Haastatteluista selviää, että asenteet perintö- ja lahjaverotusta kohtaan ovat jokseenkin kielteisiä, tosin nettihaastatteluotanta on hyvin suppea. Syvällisemmät haastattelut antavat hyvän pohjan verotulomenetyksien laskemista varten, jotka aiheutuvat perintö- ja lahjaverotuksesta. Tarkkojen verotulomenetysten laskeminen vaati kuitenkin enemmän dataa, minkä takia jatkotutkimusten tarve on suuri. Perintö- ja lahjaverotus ei näyttäisi enää toimivan sen tarkoitetulla tavalla. Siitä on joko luovuttava tai sitä on vähintäänkin muutettava. Verojen kiristäminen harvoin tarkoittaa lisää verotuloa. Päinvastoin, veropolitiikan kiristäminen on usein johtanut aggressiivisempaan verosuunnitteluun. Ruotsi ja Norja ovat luopuneet perintö- ja lahjaverosta. Vaikka Tanska jatkaakin veromuodon kantamista, eivät puoliso tai rintaperilliset kuulu sen piirin. Siispä, jos Suomessa ei haluta luopua perintö- ja lahjaverosta, ehkäpä siitä voisi luopua puolison ja rintaperillisten osalta. fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.title Perintö- ja lahjavero: hyöty vai haitta Suomelle? Pohjoismaat vertailussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword perintö- ja lahjavero
dc.subject.keyword kaksinkertainen verotus
dc.subject.keyword hyöty
dc.subject.keyword haitta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201801181141
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.programme.major Business Law en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon perintöoikeus
dc.subject.helecon perintövero
dc.subject.helecon lahjat
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon vero-oikeus
dc.subject.helecon oikeus
dc.ethesisid 14785
dc.date.dateaccepted 2016-06-21
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse