Verosuunnittelu ja yrityskauppojen verotus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Jarva, Henry
dc.contributor.author Lavonen, Annika
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:13:59Z
dc.date.available 2017-06-13T08:13:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26809
dc.description.abstract Kansainvälisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu on saanut paljon huomiota viime vuosina. Yrityksiä on syytetty siitä, etteivät ne maksa Suomeen riittävästi veroja. Syynä verojen välttämiseen on ollut konsernien rakenne- ja rahoitusjärjestelyt. Tutkielma käsittelee verojen välttämistä ja verosuunnittelua etenkin suurten ja kansainvälisten yritysten näkökulmasta. Lisäksi kerrotaan verotuksen ja kirjanpidon välisistä eroavuuksista. Työssä on ollut tavoitteena tutkia myös yrityskauppojen verosuunnittelua. Yrityskauppojen verosuunnittelua kuvataan niin ostajan kuin myyjänkin näkökulmista liiketoiminta- ja osakekaupoissa. Yritysten verosuunnittelulla pyritään selvittämään eri toimintavaihtoehtoihin liittyvät vero-seuraamukset. Toteuttamiskelpoisista toimintavaihtoehdoista pyritään valitsemaan se, joka on muutkin tekijät kuin verotukselliset seikat huomioon ottaen kaikkein taloudellisin. Valtioiden rajat ylittävissä verotustilanteissa verosuunnittelukeinot ovat yleensä laajemmat kuin puhtaasti kansallisissa tilanteissa. Erityisesti useissa valtioissa toimivilla konserneilla mahdollisuudet verosuunnitteluun ovat monenlaiset. Kun tehdään yrityskauppa, verotukseen vaikuttaa ratkaisevasti, toteutetaanko yrityskauppa myymällä yhtiön osakekanta vai yhtiön liiketoiminta. Olennaista on kiinnittää huomiota kaupan osapuolten erisuuntaisiin intresseihin: myyjäpuolelle on yleensä etua omistuskaupasta, kun taas ostajapuolen usein taas on tarkoituksenmukaisempaa ostaa liiketoimintaa. Tutkielmassa käytetään aineistona suomalaisia pörssiyhtiöitä vuosina 2010–2014. Aineisto sisältää tilinpäätöstietoja yhdistettynä tietoihin yrityskaupoista, ja niiden analysoinnissa hyödynnetään Difference-in-differences -mallia sekä monimuuttujaregressioanalyysia. Verojen välttämisen mittarina käytetään maksettujen verojen logaritmia. Päämuuttujan avulla saadaan tietää, vaikuttaako yrityshankinta maksettuihin veroihin, kun verrataan yrityskauppaa edeltävää vuotta yrityskaupan jälkeiseen vuoteen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaisten pörssiyhtiöiden tekemät yrityshankinnat vähentävät hieman maksettuja veroja yrityskaupan jälkeisenä seuraavana tilikautena verrattuna yrityskauppaa edeltävään tilikauteen. fi
dc.format.extent 80
dc.language.iso fi fi
dc.title Verosuunnittelu ja yrityskauppojen verotus fi
dc.title Tax planning and taxation of mergers and acquisitions en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword verotus fi
dc.subject.keyword verosuunnittelu fi
dc.subject.keyword yrityskaupat fi
dc.subject.keyword konsernit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135568
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Accounting en
dc.subject.helecon laskentatoimi fi
dc.subject.helecon verotus fi
dc.subject.helecon yritysverotus fi
dc.subject.helecon suunnittelu fi
dc.subject.helecon vero-oikeus fi
dc.subject.helecon yrityskaupat fi
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt fi
dc.subject.helecon Suomi fi
dc.ethesisid 15022
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account