Työntekijän asema yritysjärjestelyissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rudanko, Matti
dc.contributor.author Romppainen, Juha
dc.date.accessioned 2017-06-13T08:13:46Z
dc.date.available 2017-06-13T08:13:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26806
dc.description.abstract Tutkielma on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen, ja se käsittelee työntekijän työoikeudellista asemaa tiettyjen työnantajan yritysjärjestelyjen yhteydessä Suomessa. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat esimerkkejä yritysten nykyaikana kohtaamista haasteista. Yritysjärjestelyt saattavat olla välttämättömiä toimenpiteitä kiristyvässä kilpailutilanteessa yrityksen liiketoiminnan elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Tehokas yritys voi säilyttää asemansa tehottomien hävitessä tiukan kilpailun johdosta. Yritysjärjestelyt voivat pelottaa työntekijöitä. Julkisuudessa on välittynyt mielikuva siitä, kuinka monet yritykset tehostavat toimintaansa ja pyrkivät säästöihin irtisanomalla työntekijöitään. Jos työntekijällä ei ole riittävästi tietoa järjestelyistä, niiden tarkoituksesta ja mahdollisista vaikutuksista, saattaa muutosvastarinta olla voimakasta. Tämä asettaa haasteita muutosten toteuttamiselle ja saattaa vaikuttaa laskevasti yrityksen tuottavuuteen työntekijöiden työmotivaation kautta, vielä muutosten jo toteuduttuakin. Nämä seikat huomioon ottaen työnantajan kannattaisi osaltaan huolehtia siitä, että työntekijät saavat riittävästi tietoa. Yrityksen tulee toiminnassaan huomioida voimassa olevat lait ja asetukset. Yritysjärjestelyistä on osittain säädetty yhtiölainsäädännössä, yhtiömuotokohtaisesti. Vaikka periaatteessa yritys voi suunnitella ja järjestää toimintansa haluamallaan tavalla, on sillä työnantajana tiettyjä velvoitteita huomioida myös työntekijöiden edellytykset tehdä työtä. Työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden kanssa ja pyrittävä yhteisymmärrykseen. Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää kuin asiallisella ja painavalla perusteella. Tällaiseksi perusteeksi katsotaan esimerkiksi tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Yritysjärjestelyistä saattaa seurata tällaisen perusteen syntyminen, jos tarjolla oleva työ on tosiasiassa vähentynyt. Sulautumisessa, jakautumisessa, yhtiömuodon muutoksessa sekä tilanteissa joissa sovelletaan liikkeen luovutuksesta kirjoitettuja säädöksiä, työntekijän työsuhde jatkuu periaatteessa aina, mutta näidenkin yritysjärjestelyjen jälkeen yrityksellä saattaa olla tarve sopeuttaa työntekijöiden määrää. Lisäksi tilanteissa, joissa työnantaja asetetaan saneerausmenettelyn kohteeksi tai konkurssiin, työnantaja kuolee, taikka tämän liiketoiminta muutoin päätetään, työnantajalle on säädetty erityisiä irtisanomisoikeuksia. Työnantaja ei kuitenkaan saa mielivaltaisesti suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi henkilöstövähennyksiä kollektiivisilla perusteilla, vaan tämän on noudatettava eri tilanteita varten kirjoitettuja yhteistoimintamenettelyohjeita. Harkinnan alaisesta järjestelystä riippuen työnantajalla on joko tiedotus- tai neuvotteluvelvollisuus työntekijöiden suuntaan. Työntekijöillä on esimerkiksi oikeus neuvotella työnantajan kanssa kollektiivisten henkilöstövähennysten perusteista ja vaihtoehdoista. fi
dc.format.extent 61
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi fi
dc.title Työntekijän asema yritysjärjestelyissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword yritysjärjestelyt fi
dc.subject.keyword liikkeen luovutus fi
dc.subject.keyword työsuhteen päättäminen fi
dc.subject.keyword yhteistoimintamenettely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135565
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Yritysjuridiikka en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka fi
dc.subject.helecon yritysjärjestelyt fi
dc.subject.helecon työntekijät fi
dc.subject.helecon työsuhteet fi
dc.subject.helecon työoikeus fi
dc.ethesisid 15043
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account