Pistemäisten symbolien ja niiden tietosisältöjen esittämisen parantaminen web-palvelukartoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Multimäki, Salla
dc.contributor.author Lahtinen, Henri
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:42:48Z
dc.date.available 2017-06-13T07:42:48Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26784
dc.description.abstract Tänä päivänä web-karttojen tekoon tarvittavat työkalut ja aineistot ovat aiempaa helpommin saatavilla, mikä on mahdollistanut monille web-karttojen tuottamisen. Web-karttojen teossa jätetään kuitenkin usein kartografiset seikat huomioimatta tai niistä ei ole edes tietoa, jolloin tarkoin suunnitellun, selkeän ja tärkeitä kohtia korostavan visualisaation sijaan kartoilla vallitsee kaaos. Symbolien suunnittelu, ruuhkautumisen hallinta ja tietosisällön esittäminen jäävät usein toissijaisiksi, kun web-karttojen tekijöiden päätarkoituksena on vain saada esitettyä tietoa kartalla mahdollisimman helposti. Ajankohtaisen ongelman innoittamana tässä työssä tutkittiin, esiintyykö kuntien ja kaupunkien tuottamissa web-palvelukartoissa ongelmia pistemäisten kohteiden symbolien suunnittelun, ruuhkautumisen hallinnan ja tietosisällön esittämisen osalta. Asian selvittämiseksi työssä suoritettiin ensin kirjallisuustutkimus edellä mainituista aiheista, joiden perusteella muodostettiin asiantuntija-analyysissa käytetty arviointikriteeristö. Tämän jälkeen suoritettiin kuuden asukasmäärältään erikokoisen kunnan tai kaupungin eri menetelmin toteutettujen palvelukarttojen arviointi aihealue kerrallaan. Tuloksien perusteella palvelukartoissa käytetään pääasiassa yksinkertaisia symboleja tehokkaampien piktogrammien sijaan, ruuhkautumista hallitaan useimmiten vain valinnan avulla ja tietosisältö esitetään ponnahdusikkunoissa tavanomaisimmin taulukkomuodossa paremmin käyttökohteeseen sopivan mukautetun esitysmuodon sijaan. Varsinaisia syitä web-palvelukarttojen yleensä heikkoihin toteutuksiin ei selvitetty, mutta voidaan pohtia, ovatko syinä huono tietämys karttojen suunnittelusta, taloudelliset rajoitteet tai karttatoteutuksiin käytettävissä olevan työajan määrä. fi
dc.description.abstract Tools and data required to create web maps are today more accessible than before, which has made possible for anyone with a computer and a web browser to create web maps. The principles of cartography are though sometimes forgotten or people do not even know about those while creating web maps. The results are therefore more or less chaotic than carefully planned, clear and efficient. The goal for many new map makers is to display information on a map as easily as possible instead of focusing to details such as symbol design, clutter reduction and information content display in pop-up windows. The trend acted as an inspiration for this work with a goal to find out if the same trend is apparent in the web maps of Finnish municipalities. To understand how point symbols can be designed, clutter reduced and information displayed in pop-up windows a literature review was conducted. Based on the literature review analysis criteria were created for the expert review which included web maps of six municipalities varying by the size of population. Based on the results simple symbols are preferred instead of more effective pictograms, clutter is mainly controlled with simple selection and information content is displayed in table form instead of more effective customized layout, which is more suitable for web maps containing information about public services that municipalities have. The reasons why certain design choices were used in service maps were not considered, but one can ponder are the choices results of insufficient knowledge of map design, financial limitations or the time available for the design process. en
dc.format.extent 58
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Pistemäisten symbolien ja niiden tietosisältöjen esittämisen parantaminen web-palvelukartoissa fi
dc.title Improving the design and presentation of point symbols and pop-up windows in municipalities web maps en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword pistemäinen tieto fi
dc.subject.keyword symbolit fi
dc.subject.keyword ruuhkanhallinta fi
dc.subject.keyword tietosisältö fi
dc.subject.keyword web-kartta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135543
dc.programme.major Geoinformation Technology fi
dc.programme.mcode IA3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Virrantaus, Kirsi
dc.programme Master’s Programme in Geoinformatics fi
dc.ethesisid Aalto 9207
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account