Learning Centre

Siltojen jännitystöiden laadunvarmistus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kinnunen, Santeri
dc.contributor.advisor Meriläinen, Jani
dc.contributor.author Kärkkäinen, Jaakko
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:41:12Z
dc.date.available 2017-06-13T07:41:12Z
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26767
dc.description.abstract Viime aikoina Suomessa havaitut vauriot jännitetyissä rakenteissa ovat herättäneet kysymyksiä jälkijännitettyjen siltojen jännitystöiden toteutuksesta ja jännepunosten korroosionsuojauksesta. Ulkomailta tiedetään tapauksia, joissa jänneterästen korroosiovauriotovat johtaneet jopa siltojen sortumisiin. Tässä tutkimuksessa on esitetty siltojen jännitystöiden työvaiheet, sekä selvitettty niiden onnistumisen ja laadunvarmistuksen kannalta keskeiset tekijät. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin kirjallisuustutkimuksella jälkijännitettyjen siltojen tavanomaisiin ongelmiin ja jännitystöiden työvaiheisiin. Tämän jälkeen analysoitiin esimerkkikohteen avulla jännitystöiden laadunvarmistustoimenpiteet. Tiedonlähteenä käytettiin urakoitsijan työnkuvauksia, haastatteluja ja suomalaisia infrarakennusalaa koskevia yleisiä laatuvaatimuksia. Toisessa vaiheessa tutkittiin tarkemmin injektointilaastin kelpoisuuden osoittamista. Injektointia käsittelevien eurooppalaisten standardien lisäksi käytettiin suomalaisia laatuvaatimuksia. Tämä vaihe sisältää myös kokeellisen osuuden Suomessa käytettävän injektointilaastin alkutestauksesta, sekä vesi-sementtisuhteen vaikutuksesta injektointilaastin ominaisuuksiin. Tutkimuksessa on tehty menetelmäkuvaukset jännitystöiden työvaiheille laadunvarmistustoimenpiteineen, sekä ohjeistus käytettävän injektointilaastin kelpoisuuden osoittamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa on esitetty ehdotuksia jännitystöiden suunnittelun ja injektointilaastin vedenerottumisen hallitsemiseksi. fi
dc.description.abstract In Finland, recently discovered damages in stressed structures have raised questions concerning the implementation of tensioning works of post-tensioned bridges and the corrosion protection of prestressing strands. From abroad, cases are known where corrosion damages of the prestressing steel have even led to the collapse of bridges. This study addresses these questions by presenting the tensioning works of posttensioned bridges and by identifying the key factors for their success and quality assurance. In the first stage of the study, a literature study was conducted on the common problems and tensioning works of post-stressed bridges. The sources of information were the contractor's job descriptions, interviews and general Finnish quality requirements for infraconstruction. Subsequently, the quality assurance measures of the works were analyzed using an exemplary target. In the second stage, a more detailed examination of the eligibility of the grout was conducted. In addition to the European standards for grouting, Finnish quality standards were used. This stage also includess an experimental section on the initial testing of the grout used in Finland and the effect of the water-cement ratio on the properties of the grout. The results of the study provide descriptions of tensioning works with quality assurance measures as well as instructions for demonstrating the eligibility of the grout. Moreover, this research produced proposals to develop the designing of tensioning works and to manage the bleeding of grout. en
dc.format.extent 73 + 17
dc.language.iso fi en
dc.title Siltojen jännitystöiden laadunvarmistus fi
dc.title Quality control of tensioning works of bridges en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sillat fi
dc.subject.keyword jännitetyt sillat fi
dc.subject.keyword jännitystyöt fi
dc.subject.keyword injektointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135526
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka fi
dc.programme.mcode IA3017 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kiviluoma, Risto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9244
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics