RF Front-End for Integrated Radar Receivers

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kosunen, Marko
dc.contributor.author Spoof, Kalle
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:30:14Z
dc.date.available 2017-06-13T07:30:14Z
dc.date.issued 2017-05-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26742
dc.description.abstract Beam-steering is used in radars as well as in future communication systems. With increasing transmission bandwidths, implementing beamsteering with time delays instead of phase shifts is beneficial. The main goal of this thesis was to study a concept called the sampling mixer. The concept would permit the creation of receiver front-ends supporting true time delay beam-steering. The sampling mixer concept was studied with circuit simulations and the results support the feasibility of an implementation based on the concept. en
dc.description.abstract Keilanmuodostusta voidaan hyödyntää tutkajärjestelmissä, sekä tulevaisuuden matkaviestinjärjestelmissä. Keilanmuodostus voidaan toteuttaa vaihesiirroilla, mutta taajuuskaistojen kasvaessa viiveisiin perustuvalla järjestelmällä saavutetaan etuja. Tämän työn päätavoite oli tutkia näytteistävään alassekoitukseen perustuvaa radiovastaanotinkonseptia, joka mahdollistaisi viiveiden käytön. Konseptia tutkittiin piirisimulaatioilla. Tulokset tukevat konseptin käyttökelpoisuutta. fi
dc.format.extent 43+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title RF Front-End for Integrated Radar Receivers en
dc.title Radioetupää integroituihin tutkavastaanottimiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword beam-steering en
dc.subject.keyword true time-delay en
dc.subject.keyword radar en
dc.subject.keyword receiver en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135473
dc.programme.major Mikro- ja nanoelektroniikkasuunnittelu fi
dc.programme.mcode ELEC3036 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ryynänen, Jussi
dc.programme NanoRad - Master’s Programme in Nano and Radio Sciences (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9615
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account