Minimally Distortionary Implementation of Land Value Taxation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lillrank, Paul
dc.contributor.author Parkkinen, Tuure
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:30:07Z
dc.date.available 2017-06-13T07:30:07Z
dc.date.issued 2017-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26741
dc.description.abstract This thesis assesses the practical problems and economic risks involved in implementing land value taxation, and how these can be mitigated and avoided. The thesis’s main recommendations include designing efficient and objective models and formulas to determine taxable value, as well as planning the roll out of the tax (including its timing) so that unpredictable swings in real estate prices, and hence windfall gains and losses, are minimized. I draw on literature and previous research as well as finance theory to compare previously discussed implementations and to suggest new, innovative approaches to these challenges, which are major bottlenecks in advancing towards a more efficient and fair taxation paradigm. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö arvioi käytännön haasteita ja taloudellisia riskejä, joita liittyy maan arvon verotuksen käyttöönottoon, ja ehdottaa keinoja näiden haasteiden ja riskien minimoimiseksi ja välttämiseksi. Diplomityön keskeisimmät suositukset liittyvät tehokkaiden ja objektiivisten mallien ja yhtälöiden suunnitteluun kiinteistöjen verotettavan arvon määrittämiseksi sekä maanarvoveron käyttöönoton (ml. sen ajoituksen) toteuttamiseen niin, että ennustamattomat heilahdukset kiinteistöjen arvoissa ja siten ansiottomat varallisuuden siirrot minimoidaan. Hyödynnän aiempaa kirjallisuutta ja tutkimusta sekä rahoitusteoriaa vertaillakseni aiempia toteutustapoja ja ehdottaakseni uusia, innovatiivisia lähestymistapoja kyseisiin haasteisiin, jotka ovat merkittävä este siirtymiselle kohti tehokkaampaa ja reilumpaa verotusparadigmaa. fi
dc.format.extent 35+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Minimally Distortionary Implementation of Land Value Taxation en
dc.title Maanarvoverotuksen mahdollisimman häiriötön toteutus ja käyttöönotto fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword maanarvovero fi
dc.subject.keyword valuointi fi
dc.subject.keyword windfall-tappiot fi
dc.subject.keyword nettonykyarvo fi
dc.subject.keyword tehokkuustappio fi
dc.subject.keyword verotusarvo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135472
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management en
dc.ethesisid Aalto 9164
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account