Quantification of electrical status epilepticus during sleep: Software for clinical use

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltola, Maria
dc.contributor.advisor Sairanen, Viljami
dc.contributor.author Tikkakoski, Mikko
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:28:51Z
dc.date.available 2017-06-13T07:28:51Z
dc.date.issued 2017-06-05
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26728
dc.description.abstract Electrical status epilepticus during sleep (ESES) is an age-related EEG pattern where epileptiform activity is potentiated in the transition from wakefulness to sleep. Proportion of spiking activity increases significantly during non-REM sleep and almost continuous spikes and waves appear in electroencephalogram. ESES also relates to cognitive impairment in some patients, and the clinical syndrome is called epileptic encephalopathy with continuous spikes and waves during sleep (CSWS). Treatment response in patients with CSWS is conventionally assessed by visually estimating spiking activity during sleep. Methods used to quantify ESES or CSWS have been laborious and not well-defined. Recently, semiautomated method to measure spiking activity was developed. Method produces spike index (SI) that measures the quantity of spiking during non-REM sleep. Also, method to quantify magnitude of epileptic spikes was recently developed. Due to lack of practical application and complexity of the methods, they are not commonly used in clinical environment. In this thesis a software, SPIQE (Spike quantifier for ESES), is developed for clinical and scientific use to process ESES measurements. SPIQE incorporates previously developed methods to quantify spiking activity and has a easy-to-use graphical user interface. EEG data and spike detection tags are imported to SPIQE for detailed analysis. Analysis results can be reviewed and exported from SPIQE to be attached to patients medical record. Usability and functionality of the user interface is ensured in clinical environment by test data sets. By merging multiple measures in a software with graphical user interface it offers an easy to use tool for clinician and enables effortless comparison of methods described in literature. en
dc.description.abstract Unenaikainen sähköinen status epilepticus (electrical status epilepticus during sleep, ESES) on joissakin lasten epilepsioissa esiintyvä aivosähkökäyrälöydös, jossa piikkihidasaaltopurkauksen määrä lisääntyy huomattavasti unessa valvetilaan verrattuna. Osalla potilaista löydökseen liittyy myös kognitiivisen tason lasku. Tällöin kyseessä on CSWS-oireyhtymä (encephalopathy with continuous spikes and waves during sleep, CSWS). Hoitovastetta CSWS-potilailla on perinteisesti arvioitu EEG:stä purkausten määrää visuaalisesti arvioimalla. Käytetyt menetelmät ovat olleet työläitä ja huonosti määriteltyjä. Purkausmäärän mittaamiseen on kehitetty toistettava puoliautomaattiseen piikkien tunnistukseen perustuva menetelmä, joka tuottaa purkausmäärää kuvaavan piikki-indeksin. Lisäksi on kehitetty uusia piikin voimakkuutta kuvaavia mittareita. Helppokäyttöisen analyysiohjelman puuttuessa uudet menetelmät eivät kuitenkaan ole päässeet laajaan käyttöön potilastyössä. Tässä työssä toteutetaan kliiniseen käyttöön soveltuva ohjelmisto (SPIQE, Spike quantifier for ESES) ESES mittaustulosten käsittelyyn, jota voidaan hyödyntää myös tutkimuskäytössä. SPIQE:een siirretään piikkitunnisteet ja EEG-signaali laitevalmistajien ohjelmista. SPIQE:n täytyy olla helppokäyttöinen ja sisältää lääkärin tai bioanalyytikon käyttöön soveltuva graafinen käyttöliittymä. Sen taustalla toimivat analyysikirjastot perustuvat aikaisemmin ESES:n mittaamiseen kehitettyihin menetelmiin. Tulokset esitetään lukuina ja kuvaajina, joista voidaan laatia raportti liitettäväksi potilastietoihin. Ohjelmiston toimivuus varmistetaan ja käyttöliittymän käytettävyyttä testataan testiaineiston avulla kliinisessä käytössä. Usean mittarin yhdistäminen yhteen helppokäyttöiseen käyttöliittymään tarjoaa työkalun kliinisiin tarpeisiin ja tuo kirjallisuudessa kuvatut ESES-mittarit keskenään vertailukelpoisiksi. fi
dc.format.extent 9 + 43
dc.language.iso en en
dc.title Quantification of electrical status epilepticus during sleep: Software for clinical use en
dc.title Ohjelmisto unenaikaisen sähköisen status epilepticuksen kvantifiointiin kliinisessä diagnostiikassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword EEG en
dc.subject.keyword ESES en
dc.subject.keyword GUI en
dc.subject.keyword SI en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135459
dc.programme.major Biomedical Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3059 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Parkkonen, Lauri
dc.programme Master’s Programme in Life Science Technologies fi
dc.ethesisid Aalto 9217
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account