Capabilities, structural change and climate policy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Steckel, Jan
dc.contributor.author Landström, Mariko
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:28:46Z
dc.date.available 2017-06-13T07:28:46Z
dc.date.issued 2017-06-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26727
dc.description.abstract In order to hold the global warming below 2 degrees Celsius, also developing countries are required to urgently limit their greenhouse gas emissions. However, developing countries tend to fear that climate policy measures could harm their development. Assessing whether or not such worries are justified requires deep understanding of the drivers of economic development. On the one hand, it is currently widely accepted that societal capabilities, including aspects like institutions, various infrastructure, human capital and social capital, are the determinants of long-term economic performance. On the other hand, development is known to be accompanied by structural change. Recent empirical evidence provides support to the hypothesis that capabilities and structural change are fundamentally linked. It seems that the expansion and the diversification of production contribute to capabilities which then enable further diversification into productive activities that require these capabilities. This thesis seeks to explain how societal capabilities, structural change and development interact, and what this interaction implies for climate policy. A multi-sector endogenous growth model driven by the interplay of capabilities and structural change is proposed. The model implies that if climate policy interferes with structural change by harming the operation of some sectors, economic growth may temporarily slow down or even permanently stagnate. Hence, climate policy can threat development, whereby poorer countries are more severely affected. To avoid adverse effects, this theory suggests a focus on capabilities in policy design. en
dc.description.abstract Jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa kahteen asteeseen, myös kehittyvien maiden on pikaisesti rajoitettava kasvihuonekaasupäästöjään. Useat kehittyvät maat kuitenkin pelkäävät, että ilmastopolitiikka voi vahingoittaa niiden taloudellista kehitystä. Jotta voitaisiin arvioida, onko huoli perusteltu, on ymmärrettävä taloudellisen kehityksen ajureita. On yleisesti tunnustettua, että yhteiskunnalliset kyvykkyydet, sisältäen muun muassa instituutiot, erilaisen infrastruktuurin sekä inhimillisen ja sosiaalisen pääoman, määrittävät talouden kehityksen pitkällä aikavälillä. Toisaalta talouden rakennemuutoksen tiedetään lähes poikkeuksetta esiintyvän talouden kehityksen yhteydessä. Viimeisimmät empiiriset tutkimustulokset tukevat hypoteesia, jonka mukaan kyvykkyydet ja rakennemuutos liittyvät perustavanlaatuisesti toisiinsa. Vaikuttaa siltä, että tuotannon laajentaminen ja monipuolistaminen kehittävät kyvykkyyksiä. Uudet kyvykkyydet taas mahdollistavat uudenlaiset tuotantoaktiviteetit, joille juuri nämä kyvykkyydet ovat toimintaedellytys. Tämä diplomityö pyrkii selittämään yhteiskunnallisten kyvykkyyksien, rakennemuutoksen ja taloudellisen kehityksen vuorovaikutusta ja sen seurauksia ilmastopolitiikan kannalta. Työssä esitetään monisektorinen endogeeninen talouskasvumalli, jossa kyvykkyyksien ja rakennemuutoksen vuorovaikutus on kasvun ajuri. Mallin valossa talouskasvu saattaa väliaikaisesti hidastua tai jopa pysyvästi lamaantua, jos ilmastopolitiikka puuttuu rakennemuutokseen häiritsemällä joidenkin sektorien toimintaa. Täten ilmastopolitiikka voi uhata kehitystä. Vaikutukset vähemmän kehittyneisiin maihin ovat suurempia. Jotta vahingolliset seuraukset voidaan välttää, tämä teoria kehottaa huomioimaan kyvykkyydet politiikan suunnittelussa. fi
dc.format.extent 92+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Capabilities, structural change and climate policy en
dc.title Kyvykkyydet, rakennemuutos ja ilmastopolitiikka fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword capabilities en
dc.subject.keyword structural change en
dc.subject.keyword climate policy en
dc.subject.keyword developing countries en
dc.subject.keyword multi-sector endogenous growth model en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135458
dc.programme.major Systems and Operations Research fi
dc.programme.mcode SCI3055 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Salo, Ahti
dc.programme Master’s Programme in Mathematics and Operations Research fi
dc.ethesisid Aalto 9447
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account