Keräilyn automatisointi päivittäistavaran verkkokaupassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauma, Heikki
dc.contributor.author Katajamäki, Matias
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:28:32Z
dc.date.available 2017-06-13T07:28:32Z
dc.date.issued 2017-05-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26725
dc.description.abstract Päivittäistavaran verkkokaupan kasvaessa toimitusketjun osien automatisointi on kiinnostava mahdollisuus kannattavuuden parantamiseksi. Alan matalien katteiden ja huonon ennustettavuuden takia automaatioinvestoinnit on kuitenkin suunniteltava tarkkaan. Lisäksi elintarvikkeiden automatisoituun keräilyyn ja toimitusketjuun liittyy erityispiirteitä, joita tavanomaisessa verkkokaupassa ei tarvitse huomioida. Tässä diplomityössä tarkastellaan potentiaalisia automaatioratkaisuja päivittäistavaran keräilyyn nämä reunaehdot huomioiden. Tarkastelluista ratkaisuista syvennytään tarkemmin automaatiolla avustettuun aluekeräilyyn. Automaattikuljettimilla avustettua aluekeräilyä simuloidaan tätä varten luodulla tapahtumapohjaisella simulaattorilla. Simulaattori hyödyntää aineistonaan Digital Foodien asiakkaan keräilyvaraston tilaus- ja valikoimatietoja. Tulosten perusteella arvioidaan, miten aluekeräily toimisi nykyisenkaltaisilla tilauksilla ja valikoimalla. Toteutetun simulaattorin havaitaan antavan hyödyllisiä tuloksia aluejaon tasapainottamiseksi. Lisäksi osoittautuu, että tuotevalikoiman ja tilauskannan tunteminen on tärkeää hyvien simulaatiotulosten saamiseksi. Tehtyjen simulointien perusteella vaikuttaa siltä, että aluekeräilyllä voidaan tehostaa tarkasteltua keräilyvarastoa, ja että aluekeräily mahdollistaa nykyistä huomattavasti suuremman välityskyvyn keräilyvarastossa. Tulosten vertailtavuutta tämänhetkiseen keräilymenetelmään heikentää kuitenkin tuotteiden etsintä- ja poimintanopeuteen liittyvät epävarmuudet. Tästä syystä ehdotetaan, että kerääjien toimintaa aluekeräilytilanteessa mitattaisiin kokeellisesti simulaatioparametrien määrittämiseksi tarkemmin. fi
dc.description.abstract The rapid growth of the e-grocery business calls for novel supply chain automation solutions to improve profitability. Investments need to be considered carefully due to the unpredictable growth of the business and its characteristically low profit margins. Traditional automated fulfillment and supply chain solutions are not directly applicable to e-grocery with its various special requirements. This master's thesis examines multiple potential automation solutions for e-grocery order fulfillment while considering the special characteristics of the grocery business. One of the solutions -- zone picking assisted by automatic belt conveyors -- is further investigated with help of a discrete event simulation model. The simulation model is purpose-built to utilize order and assortment data gathered from Digital Foodie's customer's darkstore warehouse. Simulation results are used to assess the viability of automation-assisted zone picking in a warehouse with similar parameters. The simulator is observed to produce useful results for balancing product allocation in the zone picking system. It is also noted that accurate simulation results crucially depend on having good quality assortment and order data. Simulation results suggest that zone picking could be used to improve the efficiency of the warehouse examined in this work, and that zone picking would enable a substantially higher throughput in the warehouse. However, the results are not directly comparable to the current situation due to uncertainties regarding the values of picking-related simulation parameters. It is therefore suggested that empirical experiments be conducted to determine more accurate values for these parameters. en
dc.format.extent 52+7
dc.language.iso fi en
dc.title Keräilyn automatisointi päivittäistavaran verkkokaupassa fi
dc.title Fulfillment Automation in E-Grocery en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword aluekeräily fi
dc.subject.keyword päivittäistavara fi
dc.subject.keyword verkkokauppa fi
dc.subject.keyword tapahtumapohjainen simulaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135456
dc.programme.major Säätötekniikka, robotiikka ja autonomiset järjestelmät fi
dc.programme.mcode ELEC3025 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seilonen, Ilkka
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9595
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account