Simulation Study on Energy Saving Potential of Spanish Buildings

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Englund, Marja
dc.contributor.author Kaukonen, Sampo
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:26:03Z
dc.date.available 2017-06-13T07:26:03Z
dc.date.issued 2017-06-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26702
dc.description.abstract Achieving comfortable living conditions with minimal emissions is a major challenge in the building sector. In this thesis, the heating and cooling demand of buildings and also certain energy efficiency improvements are analyzed through dynamic simulations with Apros simulation software. Dynamic simulation tools are useful when developing new energy efficient solutions for buildings and larger energy systems. Previously, Apros building models have been used mainly to study heating solutions in Finnish buildings and areas. However, the importance of cooling demand is expected to increase in the future mainly due to increased insulation requirements of buildings. The space cooling demand is already a significant source of emissions in hot regions such as Southern Spain. Typical heating and cooling systems used in Spanish buildings were reviewed as part of this thesis. One notable difference compared to Finland is the very low share of centrally heated apartments. In this thesis, Apros building models were tuned to represent typical Spanish residential buildings. The thermal energy demand and different energy flows of the buildings were analysed. Based on the analysis, two potential low energy methods for cooling were identified: window shading and night ventilation. New Apros models were developed for shading and control of ventilation. According to the simulations, those methods could reduce cooling demand of Spanish buildings by 45–60% and 12–30% with respect to base scenario, respectively. Thus, design of such passive low energy methods may be essential when reaching for lower emissions of the building sector in Spain. en
dc.description.abstract Mukavien asumisolosuhteiden saavuttaminen alhaisilla kasvihuonepäästöillä on keskeinen haaste rakennussektorilla. Tässä työssä tutkitaan rakennusten lämmitysja jäähdytystarvetta sekä erilaisia energiatehokkuusparannuksia dynaamisen simuloinnin keinoin Apros-simulaatio-ohjelmistolla. Dynaamisesta simuloinnista on hyötyä kehitettäessä uusia energiatehokkaita ratkaisuja rakennuksiin sekä laajempiin energiajärjestelmiin. Aprosin rakennusmalleja on käytetty aiemmin pääasiassa erilaisten lämmitysratkaisujen tutkimiseen suomalaisissa rakennuksissa sekä alueilla. Toisaalta rakennusten jäähdytyksen tarpeen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti pääasiassa tiukkenevien eristysmääräysten vuoksi. Tilojen jäähdytys on jo nykyisin merkittävä energiankuluttaja esimerkiksi Etelä-Espanjan kuumilla alueilla. Tämän työn kirjallisuuskatsauksessa kerättiin tietoja espanjalaisten rakennusten lämmitysjärjestelmistä. Yhtenä merkittävänä eroavaisuutena verrattuna Suomeen voisi mainita esimerkiksi keskuslämmitettyjen rakennusten alhaisen osuuden. Työn kokeellisessa osiossa Aprosin talomalleja muokattiin vastaamaan tyypillisiä espanjalaisia asuinrakennuksia eri vuosikausilta, sekä analysoitiin näiden rakennusten energiankulutusta sekä energiavirtoja. Analyysin pohjalta tunnistettiin kaksi potentiaalista energiatehokasta keinoa jäähdytystarpeen pienentämiseksi – ikkunoiden varjostus ja yöjäähdytys – sekä kehitettiin Apros-mallit kuvaamaan näitä. Simulointitulosten perusteella varjostuksen avulla voitaisiin pienentää espanjalaisten rakennusten jäähdytystarvetta 45–60%, kun taas yöjäähdytys voi pienentää jäähdytyksen energiankulutusta sekin 12–30%. Tulosten perusteella tämänkaltaisilla matalaenergiaratkaisuilla voi olla merkittävä rooli, kun rakennusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan Espanjan kaltaisissa lämpimissä maissa. fi
dc.format.extent 82
dc.language.iso en en
dc.title Simulation Study on Energy Saving Potential of Spanish Buildings en
dc.title Simulaatiotutkimus espanjalaisten rakennusten energiansäästöpotentiaalista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword dynamic simulation en
dc.subject.keyword apros en
dc.subject.keyword Spain en
dc.subject.keyword night ventilation en
dc.subject.keyword space heating and cooling en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135409
dc.programme.major Engineering Physics fi
dc.programme.mcode SCI3056 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lund, Peter
dc.programme Master’s Progamme in Engineering Physics fi
dc.ethesisid Aalto 9445
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account