Learning Centre

Platform business dynamics: A case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ojanperä, Tero
dc.contributor.author Mohn, Christian
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:23:59Z
dc.date.available 2017-06-13T07:23:59Z
dc.date.issued 2017-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26682
dc.description.abstract In recent times a new business model, called platforms, has emerged and showed its potential. The current literature is focusing on platform elements and gives a cross-sectional view of platforms. However, there is a lack of understanding of platform’s longitudinal development over time, which this research focuses on. This study shows the three different stages of a successful platform’s development, based on a case study. These three stages are internal platform, multi-sided platform and industry platform. Based on the case, a theoretical model is formed, which explains the development process at every stage. The theoretical model describes the actions that the platform makes at every stage in order to develop to the next stage. These actions include both improvements to the existing product or service and experimentation with new products or services. The transition from one stage to the next is marked by a conceptual insight. Additionally, this research shows the importance of data & analytics in platform development. Data & analytics is a powerful tool to improve the existing service, and the trust on the platform, which both is shown to lead to increased network effects. en
dc.description.abstract Nyligen har en ny affärsmodell, nämligen plattformar, uppkommit visat sin potential. Den nuvarande litteraturen fokuserar på plattformars egenskaper och ger en statisk bild av plattformar. Detta betyder att det emellertid finns en brist på forskning om plattformars utveckling över en längre tid. Denna forskning försöker på grund av detta svara på vad plattformar gör för att utvecklas och hållas före sina rivaler. Resultaten från denna studie pekar på att det finns tre olika stadier för en framgångsrik plattform. Dessa tre stadier är intern plattform, flersidig plattform och industriplattform. Baserat på undersökningen bildas en teoretisk modell som förklarar utvecklingsprocessen i alla stadier fungerar. Den teoretiska modellen beskriver de åtgärder som plattformen gör vid varje steg för att kunna utvecklas till nästa steg. Dessa åtgärder omfattar både förbättringar av den befintliga produkten eller tjänsten samt utveckling och experimentering med nya produkter eller tjänster. Övergången från ett stadie till det nästa stadiet markeras med en konceptuell insikt. Dessutom visar denna forskning viktigheten av data och analytik i plattformsutveckling. Data och analytik är ett kraftfullt verktyg för att förbättra den befintliga servicen och förtroendet på plattformen, som båda anses leda till ökade nätverkseffekter på plattformen. sv
dc.format.extent 66+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Platform business dynamics: A case study en
dc.title Platformars affärsdynamik: En fallstudie sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword platform en
dc.subject.keyword multi-sided en
dc.subject.keyword longitudinal en
dc.subject.keyword development en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135362
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Timo
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
dc.ethesisid Aalto 9199
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics