Pro Content -- Design for learning in USchool

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Roto, Virpi
dc.contributor.author Huttunen, Jenni
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:12:27Z
dc.date.available 2017-06-13T07:12:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26669
dc.description.abstract This thesis presents a background study that looks serves the development of USchool minor educational content. The study uses human-centered design (HCD) and service design windows to discuss design learning and expertise. The background study is based on 16 interviews and 2 workshops involving USchool students and alumni, industry of varied design fields and related academic staff. Multidisciplinary USchool minor educates in HCD on tertiary level. Human-centered design (HCD) places people in the center of design activities. It is proven to be useful approach in many types of design projects. As the HCD domains are many, the HCD-minor USchool educational content should support learning for many roles and paradigms. Learning HCD has societal implications but, most of all, the higher education is assumed to be developed students’ career trajectories in mind. Until now the goal of USchool has been in familiarizing the master students with human-centered design. The results of this thesis indicate that the students and alumni have not gained a strong understanding of the many HCD paradigms and epistemologies in USchool minor apart from the one carried by the school they originate from. The program has not encouraged students to build a veritable multiparadigm expertise on HCD. Therefore, the value for the multidisciplinarity offered by the minor is not collected in full. This thesis proposes a solution in ‘second expertise’. The new goal in ‘second expertise’ for students learning can not be reached exhaustively within the minor studies. Nevertheless, by setting the goal higher the educational contents aligns for greater value, not only for the immediate need in professional skills. This thesis proposes to start the renewal of the program with two new endemic courses. The new intro and capstone-courses are to initiate scaffolding for the unified, multi-paradigm social learning of USchool students. The courses are to sharpen the views on HCD by teaching meta-learning, offering linkage between different HCD paradigms and general knowledge on the field. en
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö esittelee taustatutkimuksen USchool-sivuaineen opetussisältöjen kehittämiseksi. Tutkimusprojektissa tarkastellaan oppimista ja design asiantuntemusta ihmiskeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun kautta. Tutkimus pohjautuu 16 haastattelun ja kahden työpajan tuloksiin, joissa yhdistyy niin USchool (Käytettävyyskoulu) sivuaineen opiskelijoiden ja alumnien kuin muotoilun eri alojen ja akatemian edustajien näkemykset aiheesta. Monitieteinen USchool-sivuaine opettaa ihmiskeskeistä suunnittelua. Ihmiskeskeinen suunnittelu asettaa ihmisen suunnittelutoiminnan keskiöön. Se on osoittautunut hyödylliseksi lähestymistavaksi monenlaisissa muotoiluprojekteissa. USchoolin oppisisältöjen olisi hyvä tukea moninaisia rooleja ja paradigmoja juuri siksi, että ihmiskeskeisellä suunnittelulla on monta sovellusaluetta. Ihmiskeskeisellä suunnittelulla on yhteiskunnallisia vaikutuksia, mutta ennen kaikkea oletuksena on että USchool-sivuaine korkeakouluopetusta kehitettäisiin jatkossa opiskelijoiden yksilölliset urapolut huomioon ottaen. Tähän mennessä USchool-sivuaine on keskittynyt tutustuttamaan opiskelijat ihmiskeskeiseen suunnitteluun. Ensisijaisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, etteivät opiskelijat ole saaneet vahvaa käsitystä monista näkökulmista ihmiskeskeiseen suunnitteluun, joita sivuaine tarjoaa oman pääaineen ulkopuolella. Näkökulmien esittely ei ole pääsääntöisesti rohkaissut opiskelijoita rakentamaan itselleen ihmiskeskeiseen muotoilun useampien alueiden syvää asiantuntemusta, joten opiskelijat eivät ole voineet hyötyä sivuaineen monitieteisyyden tuottamasta arvosta täysimääräisesti. Ratkaisuksi ehdotetaan siirtymistä toisen erityisosaamisalueen malliin. Vaikka yksi sivuainekokonaisuus ei riitä avaamaan toista erityisosaamisaluetta tyhjentävästi, asettamalla tavoitteet korkeammalle opetussisältöjen tuoma hyöty opiskelijoille kasvaa pitkällä aikavälillä. Alustavan tutkimuksen pohjalta ratkaisuksi ehdotetaan uudistusta, joka alkaa kahden uuden USchool-sivuaineen oman kurssin lanseerauksesta. Esittely- ja yhteenveto -kurssit luovat tukirakenteen opiskelijoiden moninäkökulmaisille, yhtenäisemmille oppimiskokemuksille. Kurssit terävöittävät opiskelijoiden näkemyksiä ihmiskeskeisestä suunnittelusta erityisesti metaoppimisen, yleisen alan tuntemuksen ja ihmiskeskeisen suunnittelun eri näkökulmien suhteiden osalta. fi
dc.format.extent 180 + 18
dc.language.iso en en
dc.title Pro Content -- Design for learning in USchool en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword human-centered design en
dc.subject.keyword educational content en
dc.subject.keyword design for learning en
dc.subject.keyword expertise en
dc.subject.keyword social learning en
dc.subject.keyword career trajectories en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135263
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Keinonen, Turkka
dc.programme Collaborative and Industrial Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account