Suviranta - Eero Järnefeltin ateljeekoti kotina ja työtilana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Nissi, Aimo
dc.contributor.author Koskinen, Iina
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:09:25Z
dc.date.available 2017-06-13T07:09:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26648
dc.description.abstract Suviranta on kultakauden taiteilija Eero Järnefeltin ateljeekoti Järvenpäässä Tuusulanjärven rannalla. Se rakennettiin Usko Nyströmin suunnitelmien mukaan vuonna 1901, ja on yksi 1900-luvun vaihteessa rakennetuista Tuusulanjärven taiteilijayhteisön huviloista. Suviranta käsittää puujugendia edustavan asuinrakennuksen lisäksi laajan pihapiirin, talousrakennuksen ja savusaunan. Tällä hetkellä Suviranta on yksityisomistuksessa ja kotina Eero Järnefeltin jälkeläisellä. Suviranta on merkitty suojeltavaksi vuonna 2004 hyväksytyssä Järvenpään yleiskaavassa 2020, ja kuuluu osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Tarkempi suojeluprosessi on käynnissä. Opinnäytteeni ydin on Suvirannan rakennushistorian tutkiminen. Varsinaista selvitystä alustaa suppea Tuusulanjärven taiteilijayhteisön tarkastelu, ja lopuksi pohdin Suvirannan tulevaisuusnäkymiä. Tuusulanjärven taiteilijayhteisöä käsittelevässä osuudessa lähteenä on lähinnä kirjallisuus. Suvirannan rakennushistorian selvittämisessä merkittävimmät lähteet ovat arkistomateriaali sekä rakennuksen asukkaille tekemäni haastattelut. Suvirannasta on kirjoitettu aikaisemmin Tuusulanjärven taiteilijayhteisöä käsittelevissä yleisteoksissa, joiden lisäksi sitä on tutkittu lähinnä Järvenpään kaavoituksen ja kulttuuriympäristön tutkimuksen yhteydessä tehdyissä selvityksissä. Kuitenkin nämä selvittävät Suvirannan historiaa melko yleisellä tasolla. Suviranta on säilynyt hyvin. Rakennukset ovat ulkoasultaan varsin varhaisessa muodossa, ja jopa asuinrakennuksen sisätiloissa on säilynyt varhaisia pintamateriaaleja ja huonekaluja. Merkittävimmät muutokset kohdistuvat asuinrakennuksessa keittiö- ja märkätiloihin sekä eteiseen, ja talousrakennuksessa sen päätyihin. Muutokset heijastavat mielestäni asumisen tyypillisiä muutoksia; asukkaiden vaihtumista sekä asumiseen liittyvän tekniikan kehitystä. Asuinrakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus ateljeekotina säilyi 1980-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen Suviranta on toiminut yksityiskotina tähän päivään asti. Suviranta on tärkeä ja arvokas kohde, jolla on merkitystä kulttuurihistoriassa. Suvirannan ulkoasun ja lähiympäristön lisäksi säilyttämisen arvoista ovat autenttiset sisätilat ja pitkän ajan kerrostumat. Näiden säilyminen myös tulevaisuudessa on mahdollista museoinnilla, mutta käyttötarkoitus, johon kuuluisi museon lisäksi asumista ja työskentelyä vastaisi sekä sen aikaisempaa, että muiden Tuusulanjärven taiteilijayhteisön rakennusten tavoin tulevaisuuden käyttötarkoitusta. fi
dc.description.abstract Suviranta is an artist’s home of the golden age artist Eero Järnefelt and is located in Järvenpää by the Lake Tuusula. The main building was built in 1901 and was designed by Usko Nyström. It is one of the villas of the artistic community of lake Tuusula built between the 19th and 20th century. Suviranta consist of the wooden residential building, an extensive courtyard, an outbuilding and a smoke sauna. Currently Suviranta is privately owned and a home for Eero Järnefelt’s offspring. Suviranta is defined to be preserved in the zoning plan of Järvenpää 2020, approved in 2004, and is considered a nationally significant cultural environment. Advanced process for protection is underway. The focus of this thesis is to report on the history of Suviranta. A concise review of the artist community of Lake Tuusula gives background information for the actual report. The thesis is concluded with personal speculation on the future of Suviranta. The background research is based on literature, and the history report on archived material and interviews with the current residents. The books written about the artistic community of Lake Tuusula also write about Suviranta in general. In addition, there’s some research carried out in the context of the town planning and the research of the cultural environments. However, for now the research of the building history of Suviranta is still superficial. Suviranta has been preserved well. The appearance of the buildings display the early states of the architecture, and even inside the building there are some original surface materials and furniture. The major changes focus on the kitchen, foyer and bathroom areas in the residential building and in the outbuilding in its ends. I think the changes reflect the typical changes in the housing; changing of residents, as well as the changes in technology related to housing. The original use of Suviranta as a studio home remained until the mid-1980s, after which Suviranta has been used as a private home to this day. Suviranta is important and valuable building, which has a significance in cultural history. The appearance of buildings, their surroundings, authentic interiors and layers for a long time are all worth preserving. In the future, preservation is possible by changing Suviranta into a museum, but a new use which combines workplace, home and museum, corresponds to its earlier use as well as the current use of the other villas of the artistic community of Lake Tuusula. en
dc.format.extent 138+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suviranta - Eero Järnefeltin ateljeekoti kotina ja työtilana fi
dc.title Suviranta - Eero Järnefelt's artist's home as a home and a workplace en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Suviranta fi
dc.subject.keyword Eero Järnefelt fi
dc.subject.keyword Tuusulanjärven taiteilijayhteisö fi
dc.subject.keyword taiteilijakoti fi
dc.subject.keyword art nouveau fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135242
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Niskanen, Aino
dc.programme fi
dc.ethesisid Aalto 9482
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account