Learning Centre

Elokuvan rakenteen vaikutus katsomiskokemukseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lakanen, Anne
dc.contributor.author Auramo, Matias
dc.date.accessioned 2017-06-13T07:07:54Z
dc.date.available 2017-06-13T07:07:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26634
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö käsittelee elokuva-analyysien avulla nonlineaarisen rakenteen muotoja. Näkökulmana toimii erilaisten rakenteellisten ratkaisujen vaikutus katsomiskokemukseen. Työ pohtii asiaa sekä tekijän että katsojan kannalta. Aiheina on yleisiä rikotun rakenteen tyylejä, kuten menneisyyden tapahtumia esittävät takaumat sekä kehämäinen rakenne, ”ympyrän sulkeutuminen”. Elokuva-analyyseissä käsitellään kolmea eri tavalla rakennettua elokuvaa ja niiden tarinankerrontatapoja. Ensimmäisessä analysoitavassa elokuvassa tarinaa kerrotaan katsojalle ajassa hyppien, toisessa elokuvassa sekoitetaan aikajatkumoiden lisäksi vaihtoehtoisia tarinoita ja kolmannessa elokuvassa katsojaan vaikutetaan käyttämällä tuttua kerrontatapaa uudella tavalla. Kahdessa jälkimmäisessä elokuvassa rakenne perustuu selvästi elokuvan käsittelemiin aiheisiin ja katsoja kulkee rakenteessa hahmojen mukana. Jos tarinaa kerrotaan sen aikajärjestyksestä poiketen, itse rakenteen selkeytyminen tulee osaksi katsomiskokemusta. Ajallisesti sekoitettuja rakenteita kutsutaan usein ”rikotuksi rakenteeksi”, mutta niitä voisi kutsua myös ”eri perustein järjestellyksi rakenteeksi”, koska rakenteelliset ratkaisut ovat tekijöille valintoja muiden joukossa. Katsojalle kerrotaan asioita eri järjestyksessä, kuin missä hahmot ne kokevat, koska se mahdollistaa sellaisten emootioiden luomisen, joita pelkkä tarina ei anna. Elokuvassa voi esimerkiksi toistua asioita, jotka muistaessaan katsoja oivaltaa ja kokee onnistuneensa. Lineaarisessa kerronnassa käytettäviä elokuvankeinoja voidaan hyödyntää rikotussa rakenteessa eri tavalla. Katsojalle voidaan esimerkiksi antaa vastauksia elokuvan alussa, ja esittää niihin liittyvät kysymykset vasta myöhemmin. Se, mitä katsoja tietää ja muistaa missäkin kohdassa elokuvaa on tärkeää sekä tarinan ymmärtämisen että katsomiskokemuksen kannalta. Vaikka elokuvaa katsoessa ei tietoisesti ajattelisikaan sen rakennetta, katsoja tietää miten rikottu rakenne toimii ja miten sitä kuuluisi ymmärtää. Elokuva myös auttaa katsojaa ymmärtämään ajallisesti sekoitettua kerrontaa. Keinoina käytetään muun muassa äänellisesti tai visuaalisesti muistettavia tapahtumapaikkoja sekä toistuvia elementtejä. Elokuvaa tehdessä on helppo tehdä epämääräisiä ratkaisuja tuntiessaan elokuvan maailman ja hahmot niin hyvin. Elokuva on audiovisuaalinen teos, jossa kaiken oleellisen täytyy käydä ilmi visuaalisin tai äänellisin keinoin. Tämän takia on tärkeää osata tarkastella myös omia töitä analyyttisesti, jotta tietää, onko jokin osa elokuvasta olemassa vain ajatustasolla. Lineaarinen kerronta koetaan normaalina, joten rikottu rakenne on usein katsomisen yhteydessä puheenaiheena. Ajallisen rakenteen sekoittaminen koetaan usein vaikeasti ymmärrettävänä tai jopa turhanpäiväisenä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa uusia ajatuksia siitä, miten rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa katsojaan ja miksi se on tärkeää kokemuksen kannalta. fi
dc.format.extent 28
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Elokuvan rakenteen vaikutus katsomiskokemukseen fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword elokuvaleikkaus fi
dc.subject.keyword rakenne fi
dc.subject.keyword tarinankerronta fi
dc.subject.keyword aika fi
dc.subject.keyword lineaarisuus fi
dc.subject.keyword katsomiskokemus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201706135228
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Lakanen, Anne
dc.programme Elokuvaleikkaus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse