Learning Centre

Asiakkuuden menestys- ja uhkatekijät rakennushankkeessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pekkanen, Jukka
dc.date.accessioned 2012-02-17T07:25:08Z
dc.date.available 2012-02-17T07:25:08Z
dc.date.issued 2005-12-16
dc.identifier.isbn 951-22-7933-9
dc.identifier.issn 1795-2700
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2644
dc.description.abstract A sound customer relationship is a prerequisite for profitable business operations and the establishment of long-term cooperation. A special feature of construction projects is that a customer relationship is typically characterized by multi-party involvement. The required service is provided by an extensive network of suppliers, and the developer and end-user of the premises are often different parties. Another distinctive feature of construction is that it consists of projects where the parties and final products keep changing. The present study was carried out to identify the factors that may, on one hand, promote and, on the other, undermine the establishment of a good customer relationship in a building project, including the required changes in the operating procedures that could contribute to the formation of such a relationship. Methodologically, the approach employed in the study was qualitative consisting of thematic interviews and workshops. When the data was gathered, the target group consisted of developers' and contractors' experts with extensive experience of office and business space projects. The interviews and workshops were conducted during the spring of 2005. The most important single finding of the study is the identification of the threats to, and opportunities for, the establishment of a good customer relationship. The results provide information about the factors that support or undermine the formation of a good customer relationship in the course of a construction project. The key issues affecting the quality of the customer relationship are the coordination of the sub-processes included in the project, attainment of the objectives in terms of costs, completion times, and quality, consideration of the needs of end-customer, i.e., the actual user of the premises, as well as mutual trust, interaction and the clarity with which the responsibilities between the individual parties are allocated. The findings suggest that the efforts to improve the potential for establishing a good customer relationship in a building project require better management of the total process. In order to enhance performance, a number of recommendations are made associated with the management of the project-related contractual framework, coordination of sub-processes according to the type of project involved, and improvement of cooperative procedures and the exchange of information between the parties. The approach used in the study offers a new perspective for developing the building process in the construction industry. The study can play an important role in the efforts to improve customer-orientation in building projects, and use can be made of the findings to support the creation of a good customer relationship. The recommendations for improvement are tangible and many of them relate to the same threats or opportunities associated with the enhancement of the customer relationship, and so they can have a mutually reinforcing effect. The suggested measures target all the organisational levels involved in a construction project. en
dc.description.abstract Hyvä asiakkuus on edellytyksenä liiketoiminnan kannattavuudelle ja pitkäaikaisen asiakassuhteen muodostumiselle. Rakennushankkeessa asiakkuudelle tyypillisenä erityispiirteenä on moniulotteinen asiakkuuskenttä. Palvelun tarjoaa laaja toimitusverkosto, ja rakennushankkeen tilaaja ja tilojen loppukäyttäjä ovat usein eri organisaatioista. Lisäksi rakentamiselle on tyypillistä projektiluonteisuus, jossa sekä osapuolet että lopputuote vaihtuvat. Tutkimuksessa selvitettiin hyvän asiakkuuden muodostumisen uhka- ja menestystekijät rakennushankkeessa sekä näihin liittyen toimintatapamuutokset, joilla voidaan tukea hyvän asiakkuuden muodostumista. Tutkimuksen metodinen lähestymistapa on kvalitatiivinen, ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja ja workshop-työskentelyjä. Aineiston keruussa kohderyhmänä olivat kokeneet toimitilarakennushankkeiden tilaajien ja urakoitsijoiden asiantuntijat. Haastattelut ja workshopit toteutettiin keväällä 2005. Tutkimuksen merkittävimpänä uutuusarvona on rakennushankkeen asiakkuuden menestys- ja uhkatekijöiden tunnistaminen. Tutkimuksen tulokset antavat tietoa asioista, jotka tukevat ja uhkaavat hyvän asiakkuuden syntyä rakennushankkeessa. Tärkeimmät asiat, joihin rakennushankkeen asiakkuuden menestys- ja uhkatekijät liittyvät ovat hankkeen osaprosessien yhteensovittaminen, kustannus-, aikataulu- ja laatutavoitteiden saavuttaminen, loppuasiakkaan eli tilojen käyttäjän tarpeiden huomioon ottaminen sekä luottamus, vuorovaikutus ja vastuunjaon selkeys osapuolten välillä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että rakennushankkeen hyvän asiakkuuden syntyedellytysten parantaminen edellyttää nykyistä parempaa kokonaisprosessin hallintaa. Kehitystoimenpiteinä esitetään joukko suosituksia, jotka kohdistuvat rakennushankkeen sopimuskokonaisuuden, toteutusmuotokohtaisesti osaprosessien yhteensovittamisen sekä osapuolten välisten yhteistyömenettelyiden ja tiedonvaihdon kehittämiseen. Tutkimuksen lähestymistapa tarjoaa rakennusalalle uuden näkökulman rakentamisprosessin kehittämiseen. Tutkimuksen merkitys rakennushankkeen asiakaslähtöisyyden parantamistyössä on keskeinen, ja tuloksia hyödyntämällä voidaan tukea hyvää asiakkuutta rakennushankkeissa. Esitetyt kehitystoimenpiteet ovat konkreettisia, ja useilla niistä on vaikutusta samoihin asiakkuuden menestys- tai uhkatekijöihin ja siten toisiaan tukeva vaikutus. Esitetyt toimenpiteet kohdistuvat kokonaisvaltaisesti rakennushankkeen kaikille organisaatiotasoille. fi
dc.format.extent 169
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Helsinki University of Technology Construction Economics and Management research reports. A en
dc.relation.ispartofseries 5 en
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Asiakkuuden menestys- ja uhkatekijät rakennushankkeessa fi
dc.title Threats and Opportunities with Customer Relationships in Construction Projects en
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Civil and Environmental Engineering en
dc.contributor.department Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto fi
dc.subject.keyword customer relationships en
dc.subject.keyword construction project en
dc.subject.keyword threats and opportunities en
dc.subject.keyword delivery methods en
dc.subject.keyword asiakkuus fi
dc.subject.keyword rakennushanke fi
dc.subject.keyword menestystekijät fi
dc.subject.keyword uhkatekijät fi
dc.subject.keyword toteutusmuodot fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-006048
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Construction Management en
dc.programme.major Rakentamistalous fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.contributor.lab Laboratory of Construction Economics and Management en
dc.contributor.lab Rakentamistalouden laboratorio fi
local.aalto.digifolder Aalto_66913
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics