Managing Corporate Reputation: Corporate Communication in Finnish B2B Companies

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Louhiala-Salminen, Leena
dc.contributor.author Väkeväinen, Venla
dc.date.accessioned 2017-05-30T05:43:34Z
dc.date.available 2017-05-30T05:43:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26353
dc.description.abstract Objective of the Study The overall objective of this thesis is to unfold the role and position of the corporate communication function in establishing strong corporate reputations among Finnish business-to-business (B2B) companies. The research questions of the study are: (1) How is the corporate communication function positioned and organized in terms of resources and responsibilities in public B2B Finnish companies? and (2) Are there differences in the responsibilities and resources, and the position of the corporate communication function, between companies with higher reputation rankings and companies with lower reputation rankings? Methodology This thesis follows a mixed research method. Empirical data were gathered through 11 semi-structured thematic research interviews with communications and human resources (HR) directors from six Finnish public B2B companies. Moreover, the data were gathered through archive research from annual reports of 45 companies and an annual reputation study among Finnish listed companies. Findings and Conclusion The findings of this thesis contribute to understanding the role of corporate communication in reputation work. The findings show an increased importance of both corporate communication and reputation management, which however is not yet seen in the position and responsibilities of the communications function in Finnish public companies. Thus, the study suggests that (1) the position of communications directors is not as strong as generally estimated, (2) communications need to increasingly prove their strategic value, (3) reputation work is not included in the tasks of the communications function, and (4) communications has a greater and more active role especially at the phase when reputation is reconstructed. en
dc.description.abstract Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkielman tarkoitus on kartoittaa viestintäyksikön roolin ja aseman merkitystä yrityksen positiivisen maineen luomisessa suomalaisissa pörssilistatuissa business to business –yrityksissä (B2B). Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) Miten viestintäyksiköt on organisoitu ja millaiset resurssit niillä on käytössä suomalaisissa pörssilistatuissa B2B–yrityksissä? ja (2) Löytyykö hyvä ja huonomaineisten suomalaisten B2B –pörssiyritysten välillä eroja viestintäyksiköiden vastuualueissa ja resursseissa? Tutkimusmenetelmä Lopputyö soveltaa kahta eri tutkimusmenetelmää: teemahaastattelua sekä arkistotutkimusta. Mukana tutkimuksessa oli 11 suomalaisen B2B-pörssiyhtiön viestintä- ja HR-johtajaa sekä 45 suomalaisen B2B-pörssiyhtiön mainetutkimusten tulokset viimeiseltä 11 vuodelta. Tarkoitus on selventää yritysviestinnän roolia mainetyössä; tutkimalla sekä hyvin että huonosti mainetutkimuksissa pärjänneittä yhtiöitä. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vaikka maineen ja viestinnän arvostus yrityksissä on noussut, ei se ilmene vielä rakenteellisina muutoksina suomalaisten pörssiyhtiöiden viestinnän asemassa tai vastuissa. Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että (1) viestintäjohtajien asema pörssiyrityksissä on luultua heikompi, (2) viestintäyksikön on pystyttävä todistamaan sen tuottama strateginen arvo, (3) mainetyö ei vielä lukeudu mukaan viestintäyksikön tehtäviin ja (4) vaikka tutkimus ei osoita selvää eroa viestintäyksikön resursseissa ja vastuissa huono- ja hyvämaineisten yritysten välillä, löydösten mukaan viestintäyksiköllä on merkittävä rooli erityisesti maineen uudelleenrakennuksessa.
dc.format.extent 115
dc.language.iso en en
dc.title Managing Corporate Reputation: Corporate Communication in Finnish B2B Companies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword corporate reputation en
dc.subject.keyword corporate communication en
dc.subject.keyword communications function en
dc.subject.keyword yritysmaine en
dc.subject.keyword yritysviestintä en
dc.subject.keyword viestintäyksikkö en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705304956
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Corporate Communication en
dc.subject.helecon viestintä fi
dc.subject.helecon yritysviestintä fi
dc.subject.helecon yritykset fi
dc.subject.helecon maine fi
dc.subject.helecon business-to-business fi
dc.ethesisid 14974
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse