Monitilatoimisto - suuntana luova tila

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Määttänen, Heikki
dc.contributor.author Lehtinen, Päivi
dc.date.accessioned 2017-05-30T05:35:52Z
dc.date.available 2017-05-30T05:35:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26325
dc.description.abstract Opinnäytteessä tarkastellaan tilan ja tunnetilan neurotieteellisiä rakentamisen keinoja ja niiden vaikutusta työn tekoon ja luovuuteen erityisesti asiantuntijatyön ja luovien alojen toimistoympäristöissä. Tutkielman keskiössä on tällä hetkellä aallonharjalla olevaa toimistomalli, monitilatoimisto ja sen muodostamat edellytykset ja haasteet hyvälle työympäristölle, viihtyvyydelle, luovuudelle ja sitä kautta myös työn tuloksille. Opinnäyte tehtiin laadullisena tutkimuksena tilan neurotieteellisiä ja psykologisia ominaisuuksia ja tilan tunnetilaa luovaa kokemusta tarkastellen. Työssä ei siis tarkastella työhyvinvoinnin kannalta muita keskeisiä osa-alueita kuten akustiikkaa, sisäilmaa tai ergonomiaa. Teoreettista taustaa tutkielma sai professori, arkkitehti Juhani Pallasmaan fenomenologisista ja neurotieteellisistä kirjoituksista arkkitehtuurin, aistien ja tunnetilan kokemuksen välisistä suhteista, arkkitehti Christopher Alexanderin suunnittelumallista (design pattern). Taustatiedoksi perehdyttiin myös muutamaan VTT:n julkaisemaan työn skenaarioon, joissa pyritään määrittämään tulevaisuuden työn malleja sekä tämänhetkiseen työmaailman tilanteeseen muun muassa Suomen historian professori Juha Siltalan ajatusten kautta. Opinnäytteen päätulokset ja löydökset ovat monitilatoimiston tilanrakentamisen keinojen, psyykkisen hyvinvoinnin ja luovuuden yhteyden löytämisen kannalta positiivisia. Monitilatoimisto ottaa ihmisen hyvinvoinnin monessa suhteessa paremmin huomioon kuin aiemmat toimistomallit. Kehityksen suunta on oikea, mutta kehitettäviäkin alueita on edelleen erityisesti neurotieteellisellä puolella. Monitilatoimisto on tietotyön murroksen synnyttämä uusi, joustava ja muunneltava tilakonsepti. Se on erittäin suosittu ja sitä sovelletaan moniin erilaisiin työympäristöihin. Mielenkiintoinen löydös oli myös ristiriita työelämän haastavuuden ja työympäristön trendien leikkisyyttä ja rentoutta korostavien ominaisuuksien välillä. Tunnetilan rakentamisen merkitys työympäristöissä on luovuuden, hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden kannalta keskeinen. Se auttaa työntekijää sitoutumaan työnantajaan, parantaa yrityksen imagoa ja helpottaa rekrytointia, sekä parantaa keskittymistä ja työmuistia. Rento ilmapiiri auttaa pääsemään luovuuden tilaan, joka on aito keino päästä tulokselliseen, innovatiiviseen työntekoon. Näitä keinoja listaamalla voidaan tehdä työympäristön tunnetilan rakentamisen ohjeita parantamaan työympäristöä ja erityisesti monitilatoimistoa entistä parempaan suuntaan. Parhaimmillaan näitä suuntaviittoja seuraamalla voisi kehittyä seuraava toimistomalli, joka myös saattaisi osaltaan vaikuttaa työelämän parantumiseen. fi
dc.format.extent 47
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Monitilatoimisto - suuntana luova tila fi
dc.title Multi space office - towards a creative space en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword monitilatoimisto fi
dc.subject.keyword neurotiede fi
dc.subject.keyword moniaistisuus fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword hyvinvointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705304886
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Määttänen, Heikki
dc.programme Muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account