3D-utskrift i keramikdesign: datorstyrd ringling som redskap för prototypering

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Miettinen, Eero
dc.contributor.author Wolff, Joel
dc.date.accessioned 2017-05-30T05:34:17Z
dc.date.available 2017-05-30T05:34:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26309
dc.description.abstract Det ligger ett påtagligt tryck på designstuderande idag att skaffa sig mer varierande kunskap om olika material och metoder än tidigare. Det leder till att studerande har mindre tid för att specialisera sig inom ett enda material. Inom keramik är användbarheten en viktig del av formgivningen, men för att effektivt mäta denna behövs modeller och prototyper, som kräver mycket tid och material eller kunskap. Hypotesen är att 3D-utskrift i lera kunde hjälpa till att försnabba prototyperingen i keramik och samtidigt spara material och tillåta större frihet i formspråk. För att förstå hur 3D-utskriftstekniken förhåller sig till äldre vanligt använd teknik för framställning av keramik, utfördes en komparativ fallstudie där 3D-utskrift i lera, som verktyg för skissning och prototypering, jämfördes med drejning och lergjutning. I jämförelsen mättes specifikt materialåtgång, tidsanvändning och teknikens inverkan på formspråket. Fallstudien visar att 3D-utskrift genom extrudering av lera möjliggör snabb tillverkning av former som vore oerhört tidskrävande att tillverka genom andra metoder. Studien visar också 3D-utskrift förbrukar i prototypering betydligt mindre material än lergjutning. Däremot visar studien att den teknik man använder sej av för prototypering i lera, har en kraftig inverkan på formspråket. Detta betyder att olika metoder för prototypering bättre tryggar en fri kreativitet inför formgivningen. sv
dc.description.abstract Today there is a noticeable pressure on design students to obtain a more diverse knowledge in materials than before. This means that design students have less time to specialize in one single material of focus. In ceramic design, usability is an important factor, but in order to measure usability effectively you need models and prototypes, which require a significant amount of time, materials or knowhow. The hypothesis is that 3D printing in clay could help speed up prototyping in ceramics and simultaneously save materials and allow for a greater freedom of design. In order to understand how the 3D printing technique relates to traditionally used techniques for working with ceramics, a comparative case study was carried out. In the study 3D printing clay, as a sketching and prototyping tool, was compared to throwing and casting clay. The em-phasize lay on measuring the use of materials, time and the effect the technique has on the design. The case study shows that extrusion 3D printing enables rapid production of designs that would be immensely time consuming to create by any other means. 3D printing was also showed to use much less materials than clay casting does. However, the study shows that the technique used for prototyping in clay has a great impact on the design. Therefore, different methods for prototyping will allow for a greater freedom of creativity within design. en
dc.format.extent 36 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso sv en
dc.title 3D-utskrift i keramikdesign: datorstyrd ringling som redskap för prototypering sv
dc.title 3D printing in ceramic design: computer aided coiling as a tool for prototyping en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword 3D-utskrift sv
dc.subject.keyword additiv tillverkning sv
dc.subject.keyword keramikdesign sv
dc.subject.keyword produktdesign sv
dc.subject.keyword CAD sv
dc.subject.keyword prototypering sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705304870
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Miettinen, Eero
dc.programme Muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account