Lesterin kapina – ulkoinen ja sisäinen tavoite päähenkilön toimintaa ohjaavina tekijöinä American Beauty -elokuvassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koivumäki, Marja-Riitta
dc.contributor.author Puurtinen, Toni
dc.date.accessioned 2017-05-30T05:33:27Z
dc.date.available 2017-05-30T05:33:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26300
dc.description.abstract American Beauty (1999) on Alan Ballin käsikirjoittama ja Sam Mendesin ohjaama tragikomedia Burnhamin perheestä. Elokuvan päähenkilö on keski-ikäinen Lester (Kevin Spacey), joka on menettänyt elämänhalunsa ja ihastuu tyttärensä teini-ikäiseen ystävään Angelaan (Mena Suvari). Lesterin ulkoinen (tiedostettu) tavoite on Angelan pöksyihin pääseminen ja sisäinen (tiedostamaton) tavoite ymmärtää, mistä elämä ja onnellisuus oikeasti rakentuvat. Käsikirjoitusteorioissa ja -oppaissa ulkoisen tavoitteen ajatellaan yleensä laittavan henkilöihin vauhtia ja sisäisen tavoitteen tekevän hahmoista syviä ja moniulotteisia. Tämän tutkielman tavoitteena olikin tutkia sitä, toimiiko Lester American Beautyssa pelkästään ulkoisen tavoitteensa ohjaamana vai vaikuttaako myös sisäinen tavoite hänen tekemisiinsä. Analysoin Lesterin ulkoista ja sisäistä tavoitetta elokuvassa kohtaus kohtaukselta sekä makrotason rakenneanalyysin kautta. Tutkimusmetodina käytin dramaturgista lähestymistapaa, jossa elokuvaa lähestytään elokuvantekijän positiosta käsin, miten hän on elokuvallisen esityksensä rakentanut. Tutkielma osoittaa, että ulkoinen tavoite saa Lesterin jahtaamaan Angelaa mutta myös ryhtymään elämänsä muuttavaan teinikapinaan. Lester kuulee elokuvan aikana Angelan naivan häntä, mikäli hän kävisi vähän salilla: silti painojen nostaminen on ainoa asia, jota motivoi hänen ulkoinen tavoitteensa. Kaikkia muita muutoksia hän alkaa tehdä, ei suinkaan ulkoisen vaan sisäisen tai tätä tutkielmaa varten lanseeraamani puoliulkoisen tai -sisäisen (puoliksi tiedostetun ja tiedostamattoman) tavoitteen johdattamana. Lester lähtee nimittäin etsimään onnea teineille ominaisesta vapaudesta ja vastuuttomuudesta. Kyse on Aristoteleen esittelemästä hamartiasta eli (kohtalokkaasta) erehdyksestä, jonka jälkeen päähenkilö joutuu hybrikseen eli ylimielisyyteen, tajuaa virheensä, nöyrtyy ja kokee tunteita puhdistavan katarsiksen. Näin käy American Beautyssa myös Lesterille, jonka Angelan jahtaaminen ja vapauden tarve ajaa hybrikseen. Elokuvan lopussa hän kuitenkin tajuaa, ettei hänen onnessaan ole kyse Angelasta (ulkoinen tavoite), vaan hän tarvitsee sitä varten jonkin verran vapautta (puoliulkoinen tai -sisäinen tavoite) ja erityisesti elämää ja onnellisuutta koskevaa ymmärrystä (sisäinen tavoite). Teini-Lesteristä tulee lopussa aikuinen, mutta hybriksen seurauksena naapuri Frank ampuu hänet. Tämän tapaustutkimuksen perusteella kehotan tutkimaan jatkossa sitä, voisiko ulkoisen ja sisäisen tavoitteen väliin tuoda vielä puolisisäisen tai -ulkoisen tavoitteen, sillä ainakin Lesterin kohdalla sisäinen ja ulkoinen tavoite ovat riittämättömiä työkaluja hänen toimintansa analysointiin. Samalla olisi syytä pohtia sitä, missä määrin puolisisäinen tai -ulkoinen tavoite voi ohjata päähenkilön toimintaa ja mikä sen suhde on ulkoiseen ja sisäiseen tavoitteeseen. fi
dc.description.abstract American Beauty (1999; written by Alan Ball and directed by Sam Mendes) is a tragic comedy about the Burnham family. The protagonist is Lester (Kevin Spacey), a middle-aged man who in the beginning of the film has lost his taste for his everyday life, and then falls for his daughter’s teenage friend, Angela. Lester’s outer (conscious) goal is to make love to Angela, and his inner (unconscious) goal to understand what life and happiness are actually made of. In screenwriting theories and guides the outer goal is often thought to ”speed up” the character, and inner goal to add to his/her complexity. This study aimed to investigate whether Lester acts according to his outer goal, or is his inner goal also affecting his doings. I analyzed Lester’s outer and inner goal both scene by scene and through a macro-level structural analysis. As my research method, I applied a dramaturgical approach: here, the film is approached from the position of the filmmaker, analyzing how he or she built his or her presentation. The study reveals that the outer goal makes Lester chase after Angela, but is also the motor for the teenage rebel that then changes his life. In the film, Lester overhears Angela to say that she would fuck him, if he would work out a bit: however, the weightlifting is the only thing motivated by his outer goal. All other changes are initiated by his inner and, as I call it, half-outer or -inner (half-conscious and unconscious) goal. Lester’s search for happiness starts from his quest for freedom and irresponsibility, something that teenagers would be expected to do. What follows is, in Aristotelian terms, ”hamartia”, a fateful mistake, after which the main character goes through ”hubris”, arrogance, before acknowledging his mistake. After humbling the character finally reaches the purifying ”catharsis”. In American Beauty, this is exactly what happens to Lester: he is driven to hubris via his chase after Angela and search for freedom. At the end of the film Lester nevertheless realizes that his happiness is not about Angela (outer goal), but to reach it, he needs some freedom (half-outer or -inner goal) and, importantly, understanding of life and happiness themselves (inner goal). Teenage-Lester grows up, but as a consequence of his hubris, his neighbor Frank shoots him. Based on my case study, I suggest the further investigating of adding a half-outer or -inner goal to the traditional outer and inner goals, with which characters’ actions are typically described. At least in Lester’s case, merely identifying his outer and inner goals seemed insufficient to fully explain his actions. If this suggestion could enrich also case studies (of other film characters), one could then begin to truly study how half-outer or -inner goals may guide main characters’ actions, and how these goals are interacting with the characters’ more obvious inner and outer goals. en
dc.format.extent 53 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lesterin kapina – ulkoinen ja sisäinen tavoite päähenkilön toimintaa ohjaavina tekijöinä American Beauty -elokuvassa fi
dc.title Lester’s rebellion – how outer and inner goals guide the protagonist’s actions in “American Beauty” en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword elokuva fi
dc.subject.keyword käsikirjoittaminen fi
dc.subject.keyword ulkoinen tavoite fi
dc.subject.keyword sisäinen tavoite fi
dc.subject.keyword tragedia fi
dc.subject.keyword hamartia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705304861
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Küttner, Iiro
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account