Viilunkuivaajien modernisointimoduleiden kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eskola, Roope
dc.contributor.author Partonen, Riku
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:35:49Z
dc.date.available 2017-05-11T10:35:49Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26166
dc.description.abstract Työssä on kehitetty Raute Oyj:n tuottamia viilunkuivaajan modernisointimoduleita ratkaisemalla non-stop –laitteen poikkipuomin lukitukseen liittyviä ongelmia systemaattisen suunnittelumenetelmän keinoin. Lisäksi työssä on laadittu lähtötietovaatimukset moduleiden suunnitteluun, sekä tarkistuslistat suunnitteluvirheiden vähentämiseksi. Modernisoinnissa tuodaan vanhaan konekantaan uutta toiminnallisuutta verrattain pienillä investointikustannuksilla. Laitetoimittajalle modernisointiprojektit voivat olla haastavia vaihtelevan toimintaympäristön vuoksi. Kun modernisoitavan viilunkuivaajan lisäksi myös asiakkaiden tehdastilat poikkeavat toisistaan, asettavat nämä omat haasteensa ja rajoitteensa modernisoinnin toteutukselle. Viilunkuivaajan non-stop –laitteen operaattorin puoleisen kuljetinpuomin lukitukseen on käytetty tappilukitusta. Tappilukituksen vuoksi poikkipuomin siirtäminen on hidasta, mikä pidentää pinkanvaihtoon kuluvaa seisonta-aikaa eri pituisia viiluja kuivattaessa. Lisäksi non-stop –laitteen puomistoon tappeja varten porattavien reikien sijoittaminen on osoittautunut haastavaksi. Yhtenä työn tavoitteena oli suunnitella lukitukselle portaaton säätö, joka nopeuttaa puomin siirtoa. Modernisointiprojektien selkeyttämiseksi tässä työssä selvitettiin yleiset ja modulikohtaiset suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot. Tämän lisäksi kartoitettiin kunkin modernisointimodulin suunnittelun yhteydessä tarkistettavat asiat. Nämä tiedot mahdollistavat modulikohtaisten suunnittelun tarkistuslistojen laatimisen. fi
dc.description.abstract The main objective of the thesis is to develop the modernization modules for veneer dryers manufactured by Raute Corporation. This is achieved by resolving known issues relating to the motion locking of the non-stop –device cross beam with systematic design process. Furthermore, initial information requirements and design checklists for each module are drafted in order to reduce the risk of design errors in modernization projects. Modernizations incorporate additional functionality for relatively modest investments into existing machinery. Modernization projects can be challenging for the supplier, due to the variable operating environments. Both the dryer and the layout differ in each project, which in turn set their own demands and restraints for the design. The operator-side conveyor beam was motion locked with a locking pin. This type of locking causes the repositioning of the cross beam to be time consuming, which in turn increases the down time of the dryer when drying veneer of varying lengths. Furthermore, the dimensioning of the correlating holes had proven inaccurate in practice. Thus, there was a demand for freely adjustable locking mechanism, which would shorten the time to reposition the cross beam. Hence, such a motion locking mechanism was designed in this thesis. General and module specific initial information requirements were gathered in the thesis in order to simplify the modernization design process. Furthermore, the details that need to be verified during the design process were collected. According to this data, module specific design checklists were devised. en
dc.format.extent 5 + 58
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Viilunkuivaajien modernisointimoduleiden kehittäminen fi
dc.title Development of veneer dryer modernization modules en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword viilu fi
dc.subject.keyword viilunkuivaaja fi
dc.subject.keyword systemaattinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword vaneriteollisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114687
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tammi, Kari
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9188
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse