Learning Centre

Improving the energy efficiency of a cruise ship stateroom

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jantunen, Olli
dc.contributor.author Nurmi, Matti
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:35:31Z
dc.date.available 2017-05-11T10:35:31Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26163
dc.description.abstract The energy consumption of cruise ships has traditionally been improved by enhancing the properties of the ship’s hull or efficiency of its propulsion. Latest research has concentrated on the ship’s power plant and how to utilize most of the energy in the fuel. As reducing the energy consumption means reduced operating costs new research topics are searched all the time. In this thesis, the focus is on the passenger stateroom and its energy consumption. Despite the small consumption of one cabin, together the hundreds make a large impact on the ship’s energy consumption. Systems that are studied include solutions for the water system, ventilation system and electrical system. For the water system two different water recycling showers are studied and a waste water heat recovery system. Ventilation system solutions are replacing the cabin air handling unit with a more efficient type, adding automation to main ventilation and improving the cabin balcony door properties and shading to prevent solar radiation from heating the cabin. Electrical system solutions are cabin appliances and the cabin lighting. Some lighting automation is discussed as well. Ship is a delicate balanced system in which changes to any system may cause problems with other systems. During the research for this thesis many ideas and options were found unsuitable for the ship environment. Another problematic aspect is the ship owner’s unwillingness to invest in new and untested equipment. Research is based on estimated user profiles. en
dc.description.abstract Risteilyalusten energiankulutusta on perinteisesti pienennetty rungon ominaisuuksia parantamalla tai aluksen voimalinjan häviöitä vähentämällä. Viimeisimpiä tutkimuskohteita on ollut aluksen voimantuotanto ja se, kuinka siitä saadaan mahdollisimman paljon tehoa. Koska energiatehokkuuden parantuminen pienentää polttoaineen kulutusta, ja siten aluksen elinkaarikustannuksia, uusia tutkimuskohteita etsitään koko ajan. Tässä työssä keskitytään matkustajahyttiin ja sen järjestelmiin. Risteilyaluksen hytit ovat pieniä osasia, jotka yhdessä muodostavat ison osan laivan energiankulutuksesta. Laivan isoista järjestelmistä hytit liittyvät ilmastointijärjestelmään, vesijärjestelmään ja sähköjärjestelmään. Vesijärjestelmän ratkaisuja, joita tässä työssä tutkittiin, olivat erilaiset vettä kierrättävät suihkut ja lämmöntalteenotto harmaavedestä. Ilmanvaihtojärjestelmän ratkaisuina tutkittiin sekä automaation lisäämistä nykyiseen järjestelmään, että mahdollisuuksia vaihtaa hytin päätelaite tehokkaampaan. Samassa yhteydessä selvitettiin myös ikkunoiden ja hytin varjostuksen vaikutus tarvittavaan ilmanvaihtotehoon. Sähköjärjestelmiin puututtiin käyttölaitteiden ja valaistuksen kautta. Laiva on herkkä kokonaisuus, jossa muutokset yhteen järjestelmään saattavat heijastua toisiin järjestelmiin. Tämän diplomityön tutkimuksen aikana monet ratkaisut osoittautuivat laivakäyttöön sopimattomiksi. Toinen hankaluus järjestelmien käyttöön saamisessa on varustamoiden haluttomuus investoida uuteen ja aiemmin testaamattomaan kalustoon. Ratkaisujen energiansäästöpotentiaalia tutkittiin mallintamalla, käyttäen muodostettuja käyttäjäprofiileja. fi
dc.format.extent 78+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving the energy efficiency of a cruise ship stateroom en
dc.title Risteilyaluksen matkustajahytin energiatehokkuuden parantaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cruise ship en
dc.subject.keyword stateroom en
dc.subject.keyword cabin en
dc.subject.keyword energy efficiency en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114684
dc.programme.major LVI-tekniikka fi
dc.programme.mcode K3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9156
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics