Learning Centre

Web development of modern drive selection tool

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hu, Zhongliang
dc.contributor.author Linko, Mikael
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:35:15Z
dc.date.available 2017-05-11T10:35:15Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26161
dc.description.abstract The enormous growth of the Internet in the 21st century has led to user behavior changes, emergence of new Web application technologies and adaption of mobile first design. People have begun to favor mobile phones instead of desktop computers in connecting to the Internet. New Web application technologies such as frameworks and libraries have been developed to meet the needs of modern Web applications that work on multiple devices. In order to keep up with the latest technology trends, ABB has decided to upgrade its old drive selection tool to a completely new Web application. This master's thesis researches and determines useful background information for the modern Web application. After technologies are determined the focus is on the challenge of proposing suitable modern technologies and architecture for a Web application. The most essential technologies such as Web application frameworks and programming languages are validated based on several different measurements. Thesis also pays attention to benchmarking and proposes solutions such as data validation service and scripts approach for better data management. The research shows that it is possible to build the modern drive selection tool using Microsoft's ASP.NET framework and Microsoft Azure cloud computing platform. The architecture is proposed to include at least Web API, Web application and SQL database. Furthermore, thesis identifies evidences that React and Angular 2 are valid alternative technologies for drive selection tool's Web application, and programming languages such as C\# and JavaScript are good choices. The thesis suggest to implement the drive selection tool using mobile first design in order to enable it for mobile and desktop users. en
dc.description.abstract Internetin käytön valtava kasvu 2000-luvulla on johtanut käyttäjien käyttäytymisen muutoksiin, uusien web-sovelluksiin liittyvien teknologioiden syntymiseen ja “mobiili ensin”-suunnittelun hyödyntämiseen. Nykyään on tavallisempaa ottaa yhteyttä Internetiin matkapuhelimella kuin pöytätietokoneella. Uudet web-sovellusteknologiat, kuten sovelluskehykset ja -kirjastot, on suunniteltu vastaamaan modernien useilla alustoilla toimivien web-sovellusten tarpeita. Pysyäkseen uusimpien teknologiatrendien kehityksessä mukana ABB on päättänyt päivittää vanhan taajuusmuuttajan valintatyökalunsa kokonaan uuteen web-sovellukseen. Tämä diplomityö käsittelee nykyaikaisen web-sovelluksen kehittämisessä tarvittavia teknologioita ja ehdottaa sopivia teknologioita sekä arkkitehtuuria web-sovellukseen. Olennaisimmat ehdotetut teknologiat, kuten web-sovelluskehykset ja ohjelmointikielet, validoidaan useilla eri mittaustuloksilla. Diplomityö sisältää lisäksi vertailuanalyysin ja ehdottaa tiedon validointipalvelua ja komentosarjoja ratkaisuiksi parempaan tiedonhallintaan. Tutkimus osoittaa, että on mahdollista rakentaa moderni taajuusmuuttujan valintatyökalu käyttämällä Microsoft ASP.NET sovelluskehystä ja Microsoft Azure pilvipalvelua. Sovelluksen arkkitehtuurin ehdotetaan sisältävän vähintään web-sovellus, web-ohjelmointirajapinta ja SQL-tietokanta. Lisäksi diplomityö esittää todisteita, että React ja Angular 2 ovat päteviä vaihtoehtoisia teknologioita taajuusmuuttajan valintatyökalun web-sovelluksen tekemiseen ja että hyviä valintoja ohjelmointikieliksi ovat C\# ja JavaScript. Diplomityössä ehdotetaan, että web-sovellus tehdään yhteensopivaksi mobiili- ja työpöytäkäyttäjille hyödyntämällä ”mobiili ensin”-suunnittelua. fi
dc.format.extent ix + 93
dc.language.iso en en
dc.title Web development of modern drive selection tool en
dc.title Modernin taajuusmuuttujan valintatyökalun Web kehitys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword web application development en
dc.subject.keyword drive selection tool en
dc.subject.keyword cloud computing en
dc.subject.keyword MVC en
dc.subject.keyword Azure en
dc.subject.keyword react en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114682
dc.programme.major Computer Science fi
dc.programme.mcode SCI3042 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
dc.ethesisid Aalto 9116
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics