Kaupunkikeskijänniteverkon optimointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Aki
dc.contributor.author Lepistö, Juhani
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:34:16Z
dc.date.available 2017-05-11T10:34:16Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26150
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan optimimaalisen keskijänniteverkon mallia kaupunkiympäristössä. Optimaaliseen malliin otetaan kantaa kolmella eri vertailutavalla: Trimble Network Optimizer -optimointiohjelmistolla, Monte Carlo -menetelmällä ja suoralla parametrien muutosvertailulla. Tässä työssä esitetään matemaattiset mallit ja algoritmit kahdelle viimeiselle vertailutavalle, kun Trimble Network Optimizer –ohjelmistolla, jota ei ole vielä julkaistu, lasketaan ja muodostetaan kustannusoptimaaliset tavoiteverkot. Tavoiteverkot muodostetaan kahdelle alueelle optimointiohjelmistolla ottaen huomioon alueen sähköasemat ja jakelumuuntamot, niiden parametrit, ja alueen kaapeliretit. Monte Carlo –menetelmää käytetään vertailtaessa kahta mallia, jotka ovat linjassa yrityksen olemassa olevien suunnitteluperiaatteiden kanssa: napanuora- ja tikapuumallia. Suoraa parametrien muutosvertailua ja Monte Carlo –menetelmää käytetään vertailtaessa kolmea asiakasmuuntamon liitäntävaihtoehtoa. Kaikki vertailut tehdään pääasiassa kustannusten ja keskeytysindeksien näkökulmasta. Molemmilla alueilla kustannusoptimaalinen tavoiteverkko oli säteittäinen verkko ilman reserviyhteyksiä. Säteittäisellä verkolla ei kuitenkaan saavuteta suositusten mukaisia keskeytyspituuksia, joten se ei ole teknisesti sopiva. Alueella, jolla on paljon muuntamoita, ero kustannuksissa täyden reservin mallin ja asemien välisen reservimallin välillä oli pieni. Vertailtaessa napanuora- ja tikapuumallia, tikapuumallilla saadaan selviä säästöjä, kun sen kaikki vapaa reservi voidaan hyödyntää sähköasemaviassa vasta-aseman kiskojen jälkeisten kuormien syöttämiseen. Asiakasliityntävaihtoehtojen vertailussa silmukoitu malli sijoittui keskimäärin parhaiten kokonaiskustannusten ja keskeytysindeksien kannalta. fi
dc.description.abstract This Master’s Thesis studies an optimal model for an urban medium voltage network. Three different comparison methods are applied: the Trimble Network Optimizer program, the Monte Carlo method, and a direct change of parameters. This work presents mathematical models and algorithms for the latter two comparison methods, while the Trimble Network Optimizer program, not yet published, calculates and forms cost optimal target networks. The target networks are created for two areas with the optimization program considering the area’s primary and secondary substations, their parameters, and cable routes. The Monte Carlo method is used to compare two network models that are in line with the company’s existing design principles, namely one-cable and two-cable connection models. The direct change of parameters and the Monte Carlo method are used to compare three options for customer substation connection. All the comparisons are done mainly from the perspective of costs and interruption indices. In both areas, the cost-optimal target network was radial network without reserve connections. However, the radial network is not feasible as it does not meet the recommendations for interruption durations. In the area that has high secondary substation density, the difference in total costs was small between the full reserve model and the inter-substation reserve model. In the comparison of one-cable and two-cable connection models, the two-cable connection model brought notable savings when all of its free reserve in ampacity could be used in a primary substation failure to supply unsupplied loads of the counter-station. In the comparison of customer substation connections, the looped model ranked best on average when comparing from the perspective of both the total costs and the interruption indices. en
dc.format.extent 94 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kaupunkikeskijänniteverkon optimointi fi
dc.title Optimization of Urban Medium Voltage Network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sähkönjakeluverkko fi
dc.subject.keyword kaupungin keskijänniteverkko fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword tavoiteverkko fi
dc.subject.keyword jakeluverkon malli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114671
dc.programme.major Sähköenergiatekniikka fi
dc.programme.mcode ELEC3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9313
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account