Digitaaliset toimintamallit valutuoteteollisuudessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jalava, Kalle
dc.contributor.author Häjänen, Miikka
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:31:03Z
dc.date.available 2017-05-11T10:31:03Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26136
dc.description.abstract Digitaalisten sovellusten kasvun lisääntyminen valmistavan teollisuuden aloilla, kuten valutuoteteollisuudessa, vaatii työkalujen, prosessilaitteiden ja valutuotteiden digitalisointia. Digitalisoidussa valimossa valutuotteet keskustelevat automaattisin toiminnoin tuotannon prosessilaitteiden kanssa, jolloin valutuotteiden valmistuksessa käytetyt prosessiparametrit jäävät yksilöllisiin valutuotteiden tunnisteisiin muistiin. Yksilöllisiä valutuotteen tunnisteita voivat olla esimerkiksi 2D-kuviokoodit tai RFID. Samalla valutuotteista voidaan siirtää prosessikohtaisia prosessiparametreja suoraan valutuotteesta käyttölaitteisiin tuotannon tehostamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi. Valutuotteista kerätyn prosessidatan ja automaattisten dataa analysoivien sovellusten avulla voidaan ennakoida valutuotteissa ilmeneviä ongelmia reaaliaikaisesti ja mahdollisesti estää niiden syntyminen kokonaan. Pidemmältä aikaväliltä kerätyn datan avulla ja dataa analysoivien sovellusten kehittämisellä voidaan tuotantoa kehittää myös jatkuvasti eteenpäin. Yksilöllisten tunnisteiden avulla voidaan myös jälkikäteen paikantaa mahdollisesti vialliset valutuotteet käyttökohteissaan, mikä mahdollistuu valimon ja asiakkaan yhteistyöllä. Sujuva yhteistyö asiakkaan ja valimon välillä onnistuu esimerkiksi avoimen digitaalisen alustan avulla. Tuotekehityskustannusten alentamiseksi ja tuotekehitysvaiheen nopeuttamiseksi voidaan yhä tehokkaammin käyttää myös materiaalia lisääviä teknologioita sekä kehittyneitä simulointi- ja optimointimenetelmiä. fi
dc.description.abstract Increasing amount of digital applications in manufacturing industries like metal casting industry, demands digitizing of casting products, actuators and tools. In digital foundry, communication between castings and actuators is executed by automatically driven procedures while castings’ process data are gathered in digital memories of individual casting identifiers which may be 2D barcodes or RFID. Process related parameters can also be transferred simultaneously and directly from smart castings’ identifiers to actuators in order to enhance productivity and increase flexibility. With gathered process data and automatically driven data analyses, casting defects can be predicted and prevented in real time. Productivity enhances constantly with continuous data analysing application development and with longer data gathering periods. Afterwards it is possible to locate faulty castings in the final destinations of the casting products in collaboration with customer and foundry. Close collaboration, for example, can be implemented with the use of open digital platform. In order to reduce product development costs of a new casting product and speed up the development phase, additive manufacturing technologies together with the advanced casting simulation optimization methods can be used with increasing effectiveness. en
dc.format.extent 97 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Digitaaliset toimintamallit valutuoteteollisuudessa fi
dc.title Digital procedures in foundry industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword valuteollisuus fi
dc.subject.keyword digitalisaatio fi
dc.subject.keyword tunnistus fi
dc.subject.keyword seuranta fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.subject.keyword RFID fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114616
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9190
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account