Vastikemaat ja maapankki maankäyttöhankkeissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Heinonen, Tuomo
dc.date.accessioned 2012-02-17T07:14:42Z
dc.date.available 2012-02-17T07:14:42Z
dc.date.issued 2005-10-25
dc.identifier.isbn 951-22-7838-3
dc.identifier.issn 1236-5084
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2612
dc.description.abstract The goal of the study is to find out if the utilisation of land for exchange and so called land banks is a possible way to implement the acquisition of land for public land development projects. Highway and nature conservation projects are examined as examples of these land development projects. The German environment and land banking system has been chosen as a reference for the Finnish environment. The study is based on comparisons between the domestic and German experiences. The empirical observations of the exchange land acquisition and possibilities to use it are collected through the "Motti" -piloting project (land acquisition for Highway 3). The analyses of the German Landgesellschaft system and the principle of "the mildest means" are giving answers to the questions like why the land banking system is used and on which common requirements of the environment the performance of it is based. The need for the land exchange and land banks in Germany is concluded to be in the first place a result from the strong position of the principle of 'the mildest means'. The performance of the land banking system is based on the will of society; the demand, profitability and competitiveness of the model; the know-how of the organization; and the long-term and stabilized operations of the organization. The study defines and describes also the principle of a well functioning land bank. The prospects of implementing the land banking model in Finland are seen to be limited. A separate and independent land banking organization has little chance of success in present circumstances in Finland. The land banking procedure in itself is usable and it can be put into practice for example by a joint land banking function of the Metsähallitus and TE-centres and by an authority and interest group-network supporting the preparation of the wider public land development projects. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, voidaanko yhteiskunnan maankäyttöhankkeiden maanhankintaa Suomessa toteuttaa käyttämällä vastikemaita ja ns. maapankkeja. Maankäyttöhanke-esimerkkeinä tarkastellaan tie- ja luonnonsuojeluhankkeita. Suomalaisen toimintaympäristön vertailukohdaksi on valittu Saksa ja siellä käytössä oleva maapankkijärjestelmä. Tutkimus perustuu kotimaisten ja saksalaisten kokemusten sekä toimintaympäristöjen erojen tarkasteluun. "Motti"-pilottiprojektin kautta (maanhankinta Valtatie 3:a varten) kerätään empiirisiä havaintoja vastikemaan hankinnasta ja käyttömahdollisuuksista Suomessa. Saksalaisen Landgesellschaft -järjestelmän ja saksalaisen "lievemmän keinon" periaatteen analyysit antavat vastauksia kysymyksiin, miksi Saksassa käytetään maapankkijärjestelmää ja mihin toimintaympäristön yleisiin edellytyksiin sen toimintakyky perustuu. Vastikemaiden ja maapankkien tarpeen päätellään Saksassa olevan ennen kaikkea seurausta lievemmän keinon periaatteen vahvasta asemasta. Maapankkijärjestelmän toimivuus perustuu tutkimuksen mukaan yhteiskunnan tahtotilaan, toimintamallin kysyntään ja kilpailukykyyn, taloudelliseen kannattavuuteen, maapankkiorganisaation osaamiseen sekä pitkäjänteiseen ja vakiintuneeseen toimintaan. Tutkimus kuvaa myös, millainen on maankäyttöhankkeiden maanhankintaa hyvin tukevan vastikemaapankin toimintaperiaate. Toimintamallin toteuttamismahdollisuuksista Suomessa todetaan, että erillisellä ja itsenäisellä maapankkiorganisaatiolla ei nykyisissä olosuhteissa ole menestymismahdollisuuksia. Toimintamalli sinänsä on käyttökelpoinen ja toteutettavissa esimerkiksi Metsähallituksen ja TE-keskusten yhteisen maapankkitoiminnon sekä laajempien maankäyttöhankkeiden valmistelua tukevan viranomais- ja sidosryhmäverkoston avulla. fi
dc.format.extent 73, [125]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Maanmittauslaitoksen julkaisuja en
dc.relation.ispartofseries 98 en
dc.relation.haspart Tuomo Heinonen. 1999. Vastikemaat maankäyttöhankkeissa – esimerkkinä Vt3 -moottoritiehanke. Teknillinen korkeakoulu, Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja, C67. [article1.pdf] © 1999 by author.
dc.relation.haspart Tuomo Heinonen. 2000. Landgesellschaft – maapankkitoimintaa Saksassa. Maanmittaus-aikakauskirja 1-2/2000, s. 26-59. [article2.pdf] © 2000 Maanmittaustieteiden Seura ry. By permission.
dc.relation.haspart Tuomo Heinonen. 2001. Tilusjärjestelyt pakkolunastuksen vaihtoehtona – esimerkki suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta Saksassa. Ympäristöjuridiikka 2-3/2001, s. 70-87. [article3.pdf] © 2001 Finnish Society for Environmental Law. By permission.
dc.relation.haspart Tuomo Heinonen. 2002. Die Realisierung von Landentwicklungsvorhaben durch Flurneuordnung – Erfahrungen in Finnland. Landnutzung und Landentwicklung 43, 2/2002, s. 78-81. [article4.pdf] © 2002 Blackwell Verlag. By permission.
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Real estate en
dc.title Vastikemaat ja maapankki maankäyttöhankkeissa fi
dc.title Land for Exchange and Land Banking in Land Development Projects en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.description.version reviewed en
dc.contributor.department Department of Surveying en
dc.contributor.department Maanmittausosasto fi
dc.subject.keyword land of exchange en
dc.subject.keyword land banking en
dc.subject.keyword land acquisition en
dc.subject.keyword public land development project en
dc.subject.keyword vastikemaa fi
dc.subject.keyword maapankki fi
dc.subject.keyword maanhankinta fi
dc.subject.keyword maankäyttöhanke fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-005725
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Land Management en
dc.programme.major Kiinteistötekniikka fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.lab Institute for Real Estate Studies en
dc.contributor.lab Kiinteistöopin laboratorio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account