Energiatehokkuuden kehittäminen yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Väkevä, Jani
dc.contributor.advisor Golam, Sarwar
dc.contributor.author Aouni, Jasmina
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:30:03Z
dc.date.available 2017-05-11T10:30:03Z
dc.date.issued 2017-03-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26126
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkittiin Mussalon jätevedenpuhdistamon energiatehokkuutta. Lietteen jatkokäsittely ja jäteveden keräily on rajattu työn ulkopuolelle. Ennen työn aloittamista Mussalon jätevedenpuhdistamolla mitattiin vain kokonaisenergiankulutusta. Työn myötä suurin osa paljon energiaa kuluttavista yksikköoperaatioista varustettiin energiankulutusmittareilla. Työssä tutkittiin puhdistamon suurimpia energiankuluttajia: ilmastuskompressoreita ja niiden ohjausta, nostopumppaamoa, sekä kierrätyslietepumppuja. Myös puhdistetun jäteveden lämmöntalteenoton kannattavuutta on tarkasteltu. Kokeissa suurin hyöty saatiin ilmastuskompressoreiden tukin paineen alentamisella. Ilmastuskompressoreiden kuluttama energia suhteessa tuotettuun ilmaan laski noin 8 %. Kokeet myös osoittivat, että matalammilla happipitoisuuksilla voidaan saada aikaan säästöjä ilmastuksessa. Tämä vaatii kuitenkin vielä lisätutkimusta. Nostopumppaamon energiankulutusta ei saatu alennettua merkittävästi. Myös aikaisemmin ylimitoitetut kierrätyslietepumput mitoitettiin uudelleen vastaamaan käyttötarkoitustaan. Myös lämmöntalteenoton mahdollisuutta puhdistetusta jätevedestä tutkittiin; Lämmöntalteenotto Mussalon jätevedenpuhdistamolta voi olla kannattavaa Kymen Vesi Oy:lle, mikäli hankkeeseen saadaan Tekesin tai muun tahon myöntämä avustus. Diplomityössä saatiin aikaan säästöjä Mussalon jätevedenpuhdistamon energiankulutuksessa jo työn aikana. Jatkotutkimusten jälkeen lisäsäästöt ovat mahdollisia. fi
dc.description.abstract In this Master’s thesis, the energy efficiency of Mussalo wastewater treatment plant has been studied. Sludge treatment and sewage collection is excluded from this thesis. Prior to the thesis only the total energy consumption of Mussalo wastewater treatment plant was measured. This thesis enables energy consumption measurements from all major energy consuming unit operations at the plant. All the major energy consumers at the plant were studied, including aeration and its operation, elevation pumps, as well as sludge recycling pumps. In addition, the profitability of purified wastewater heat recovery system was studied. The greatest benefit was achieved by reducing the pressure of the compressors. The energy consumption in relation to the produced air decreased 8 %. The experiments also showed that with lower oxygen concentrations some energy savings could be achieved in aeration pools. However, this will require some further research. The energy consumption of the elevation pump station was not significantly reduced. Previously oversized sludge recycling pumps were resized to better fit their purpose. Heat recovery in Mussalo wastewater treatment plant can be profitable for Kymen Vesi Ltd. if the project gets financial support from Tekes or other parties. During the thesis, energy savings were achieved from Mussalo wastewater treatment plant, but after further research, it is possible to accomplish even more energy savings. en
dc.format.extent 67+9
dc.language.iso fi en
dc.title Energiatehokkuuden kehittäminen yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksessa fi
dc.title The development of energy efficiency in municipal wastewater treatment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword jätevedenpuhdistus fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword ilmastus fi
dc.subject.keyword aktiivilieteprosessi fi
dc.subject.keyword happipitoisuus fi
dc.subject.keyword lämmöntalteenotto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114606
dc.programme.major Tehdassuunnittelu fi
dc.programme.mcode KE107 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Oinas, Pekka
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 8608
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account