Älykodin valaistuksen ohjausjärjestelmät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Setälä, Juha
dc.contributor.author Saari, Marko
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:29:07Z
dc.date.available 2017-05-11T10:29:07Z
dc.date.issued 2017-05-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26115
dc.description.abstract Diplomityössä tutkitaan tämän hetkisiä ja tulevia älykodin valaistuksen ohjaukseen käytettäviä teknologioita, ohjausjärjestelmiä ja niiden integraatiomahdollisuuksia. Tarkoituksena on saada laaja katsaus järjestelmien tämän hetkisestä tilasta ja selvittää järjestelmien perusominaisuudet ja yhteensopivuudet. Aluksi kerrotaan lyhyesti mitä esineiden internetillä ja älykodilla tarkoitetaan. Teknologioista vertaillaan langattomien ja langallisten järjestelmien eroja, sekä kerrotaan lyhyesti valittujen teknologioiden pääkohdat ja vertaillaan käyttäjille oleellisia ominaisuuksia. Ohjausjärjestelmistä tutkitaan yleisimpiä Suomessa myynnissä olevia järjestelmiä, sekä kahta kehitteillä olevaa järjestelmää, jotka eivät ole tällä hetkellä myynnissä. Järjestelmistä tarkasteltiin niihin saatavilla olevaa laitekantaa ja toiminnallisuutta asentamalla ne vuorotellen ja testaamalla niiden ohjaus- ja automaatiomahdollisuudet sekä yhteensopivuudet. ZigBee järjestelmien yhteensopivuuksissa huomattiin puutteita, joten yhteensopivista järjestelmistä muodostettiin taulukko kaikkien testattujen laitteiden ja hubien kesken. Integraatiojärjestelmistä tutkittiin integraatiohubeja, puheohjausjärjestelmiä ja muita integraatiopalveluita. Suurinta osaa näistä ei ole saatavilla Suomessa, joten laitteiden tarkastelu on tehty suurelta osin valmistajien tietojen perusteella. Eri teknologioille todettiin olevan omat paikkansa ja integraatiojärjestelmillä voidaan yhdistää eri teknologioita käyttäviä ohjausjärjestelmiä. Z-Wave järjestelmät ovat tarkastelluista yhteensopivimpia ja ZigBee järjestelmät suosituimpia valaistuksen ohjauksessa. Suurimat esteet järjestelmien yleistymiselle ovat laitteiden korkea hinta sekä tietoturva ja yksityisyyden huolet. fi
dc.description.abstract In this Master’s Thesis we study the communication technologies, systems and their integration possibilities found in smart home’s lighting control systems. The aim is to get a good understanding of the state of the technology and the basic features and interoperability of systems. At first the meaning of Internet of Things and Smart home is explained briefly. The differences between wired and wireless technologies are discussed and chosen technologies are presented and compared focusing on differences notable to user. The studied control systems were chosen to include the most common systems available in Finland and two systems still in development that are not on the market at this time. They were studied by examining the available devices and installing each system one by one to test their controlling and automation possibilities as well as interoperability with other system’s devices. ZigBee systems’ interoperability was found to be inconsistent so they were studied more and table was formed to show which devices and hubs were compatible. Integration systems were divided into three parts: the integration hubs, voice control systems and other integration services. Many of these systems are not currently available in Finland, so studying them is mostly done by searching available information from manufacturer’s website. Different technologies were found to have their own place and they can be connected to each other with integration systems. From among the studied systems Z-Wave systems had the best interoperability and ZigBee systems were most common in lighting control. Biggest obstacles for systems to become more common are the high price of devices and security and privacy concerns. en
dc.format.extent 43+6
dc.language.iso fi en
dc.title Älykodin valaistuksen ohjausjärjestelmät fi
dc.title Lighting control systems in smart home en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword älykoti fi
dc.subject.keyword esineiden internet fi
dc.subject.keyword kotiautomaatio fi
dc.subject.keyword valaistuksen ohjaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114595
dc.programme.major Translationaalinen tekniikka fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 9311
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account