Kotimaisen elintarvikeperäisen oksitetrasykliinialtistuksen arviointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Suomi, Johanna
dc.contributor.advisor Tuominen, Pirkko
dc.contributor.author Cheung, Sin Man
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:54Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:54Z
dc.date.issued 2017-03-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26112
dc.description.abstract Tässä diplomityössä suoritetaan elintarvikkeen kemialliseen turvallisuuteen liittyvää riskinarviointia, jossa arvioidaan oksitetrasykliinin (OTC) teoreettista maksimisaantia naudasta ja siasta peräisin olevista elintarvikkeista. Oksitetrasykliinin edullisen hinnan ja helpon saatavuuden takia sitä saatetaan käyttää tuotantoeläinten bakteeri-infektioiden hoidossa. Tetrasykliinien laajakirjoisuuden vuoksi bakteereille kehittyy helposti resistenssi niitä vastaan. Kirjallisuusosiossa käydään läpi perustietoja tetrasykliineistä, kuten niiden kemiallista rakennetta ja toimintaperiaatetta. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti mikrobilääkkeen antotapojen vaikutusta tehokkuuteen sekä tuotantoeläimen kudosten OTC-pitoisuuden mallintamista. Mahdolliset OTC-jäämät liittyvät elintarviketurvallisuuteen, koska ne voivat aiheuttaa kuluttajille terveysvaaran. Nämä jäämät voivat kulkeutua suoraan kuluttajiin elintarvikkeiden välityksellä ja toisaalta, ne voivat myös aiheuttaa epäsuoran uhan mahdollistamalla resistenttien bakteerikantojen kehittymisen. Altistusta OTC-jäämiin voidaan vähentää elintarvikkeiden lämpökäsittelyillä, kuten kypsentämisellä ja pastöroinnilla. Kokeellisessa osiossa estimoidaan farmakokineettisin mallein OTC-pitoisuutta elävän tuotantoeläimen lihassa ja maksassa. Tuloksista päätellen jäämäpitoisuudet naudan- ja sianlihassa sekä naudanmaksassa ovat mitättömän pieniä lääkityksen varoajan päätyttyä, joten kuluttajille ei pitäisi kohdistua terveysvaaraa kyseisistä elintarvikkeista. Lisäksi OTC-altistusta arvioitiin teoreettisella maksimipäiväsaannilla, jota verrattiin hyväksyttävään päiväsaantiin (30 μg/kgbw). Teoreettisen maksimipäiväsaannin arvioiden perusteella raakamaitovälitteinen jäämäaltistus on suurinta tutkittujen elintarvikkeiden joukossa. Tämän selittää raakamaidon suuri kulutus ja se, ettei raakamaitoa lämpökäsitellä. Naudanlihan, -maksan ja maidon sekä sianlihasta valmistettujen makkaroiden ja kinkun välityksellä tapahtuva OTC-altistus oli suhteellisesti suurinta 1–2-vuotiailla. Suhteellisesti suurin sianlihavälitteinen altistuminen kohdistui puolestaan 3–6-vuotiaisiin. Lihatuotteiden välityksellä tapahtuva altistus arvioitiin kuitenkin mitättömän pieneksi. fi
dc.description.abstract In this master’s thesis risk assessment of chemical food safety is conducted. To be precise, theoretical maximum daily intake of oxytetracycline (OTC) via products from cattle and swine is assessed. Because of its low price and good availability, OTC may be utilised to treat bacterial infections in food producing animals. Unfortunately, due to the broad spectrum function of tetracyclines, it triggers resistance development in bacteria. In the literature part, basic information of tetracyclines, such as their chemical structure and functionality, is presented. Additionally, the effect of the route of OTC administration on the efficiency and mathematical modelling of OTC concentrations in the animal are briefly reviewed. Possible residues of OTC concern food safety because they may have adverse health effects on consumers both directly via residues in food and indirectly via resistance development in bacteria. Fortunately, OTC exposure can be reduced by heat treatments. In the research part of the thesis, OTC concentrations in the muscles and liver of food producing animals are estimated with pharmacokinetic models. Judging from the results, OTC concentrations in bovine meat and liver and pork are negligible after withdrawal period. Hence, these food products are unlikely to cause adverse health effect on consumers. Theoretical maximum daily intakes of OTC is also assessed and they are compared with the acceptable daily intake value, 30 μg/kgbw. Based on the theoretical maximum daily intakes, among all the food products observed the highest exposure occurs via raw milk. This is due to the high consumption and the lack of heat treatment. The exposure to OTC via milk, bovine meat and liver, and pork sausages and ham is relatively highest among toddlers (1–2 year old). As for the relatively highest exposure via pork, it occurs among small children (3–6 year old). In spite of that, the exposure to OTC via meat products was assessed to be negligible. en
dc.format.extent 85 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kotimaisen elintarvikeperäisen oksitetrasykliinialtistuksen arviointi fi
dc.title Exposure assessment of oxytetracycline via Finnish food en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword oksitetrasykliini fi
dc.subject.keyword riskinarviointi fi
dc.subject.keyword altistuksen arviointi fi
dc.subject.keyword resistenssi fi
dc.subject.keyword nauta fi
dc.subject.keyword sika fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114592
dc.programme.major Biotekniikka fi
dc.programme.mcode CHEM3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nordström, Katrina
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 8869
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse