Learning Centre

An eternal journey into an endless house: entrepreneurship as a hero-myth of the capitalist West

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kibler, Ewald
dc.contributor.author Laine, Lauri
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:12:02Z
dc.date.available 2017-05-11T10:12:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26028
dc.description.abstract Abstract This thesis builds an argument of the entrepreneur as a mythical hero of the capitalist West. Entrepreneurship as a contemporary hero-myth is analyzed through the logic of Joseph Campbell's hero's journey theory, with evidence from the film 2001: A Space Odyssey and an article about a Finnish entrepreneur Jyri Lipponen published in Kauppalehti. By engaging in a genealogical study of entrepreneurship implicit in the myths of contemporary Western culture, and in its academic treatment, propositions are made for the future consideration of the phenomenon. These are: 1) the entrepreneur is the central hero character of modern Western mythology of capitalism; 2) entrepreneurship is a metaphor that connects the legalistic and practical implications of the term and the abstract conceptual understanding of the infinite connections and interdependencies that the term implies; 3) entrepreneurship is political in it's replacement of other myths of creation; 4) the study of entrepreneurship benefits from acknowledging its sensitivity to the possibilities of cross-domain research; 5) naturalism offers a just philosophical basis of assumptions with which to critically approach entrepreneurship research; 6) a genealogical approach to entrepreneurship enables the domain to focus on the cultural preconditions under which the phenomenon occurs; 7) the cognitive root of entrepreneurship is the initiation of purposeful actions; 8) entrepreneurship could have a special role of diplomacy and translation in the intercommunication of academic studies of economic and social phenomena of the peoples of the world; 9) should the domain of entrepreneurship require a house of its own, let that house be an “endless” one. These propositions lay a foundation wherefrom to embark into further critical studies of entrepreneurship as a cultural and social phenomenon. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa rakennetaan väite yrittäjyydestä läntisen kapitalistisen kulttuurin sankarimyyttinä. Tämä nykyajan myytti analysoidaan Joseph Campbellin sankarin matkateorian avulla, aineistona kuvamateriaali 2001: Avaruusseikkailu-elokuvasta sekä Kauppalehden artikkeli yrittäjä Jyri Lipposesta. Yrittäjyyden alkuperän tutkiminen läntisen nykykulttuurin piilevänä myyttinä johtaa tutkielmassa esitettyihin ehdotuksiin. Yrittäjyyden nähdään alkavan yleisinhimillisestä hyödyllisen luomisen kognitiosta, organisaatioiden syntyvän johtohahmon tarkoitushakuisten toimien ympärille. Tämä johtohahmo kokee muutoksen kansalaisesta hallitsija-johtajaksi yrittäjyyden kokemuksen kautta. Yrittäjyyttä katsotaan useista filosofisista näkökulmista, erityisesti Nietzschen prosessifilosofian kautta, lisäten naturalistista, pragmaattista ja buddhalaista filosofiaa holistiseen näkemykseen. Tutkielmassa esitetyt ehdotukset avaavat mahdollisuuksia uusiin kriittisiin tutkimuksiin yrittäjyydestä kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. fi
dc.format.extent 107
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title An eternal journey into an endless house: entrepreneurship as a hero-myth of the capitalist West en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword hero's journey en
dc.subject.keyword mythology en
dc.subject.keyword philosophy en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword Joseph Campbell en
dc.subject.keyword capitalism en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114444
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Entrepreneurship and Innovation Management en
dc.subject.helecon yrittäjyys fi
dc.subject.helecon filosofia fi
dc.subject.helecon tarina fi
dc.subject.helecon kulttuuri fi
dc.subject.helecon yhteiskunta fi
dc.ethesisid 14959
dc.location P1 I fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse