Shipyard, A possibility for free play? A pilot project for constructing an adventure playground

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rajanti, Taina
dc.contributor.author Nieminen, Maria
dc.date.accessioned 2017-05-11T09:48:06Z
dc.date.available 2017-05-11T09:48:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26022
dc.description.abstract The frame of the thesis is children’s autonomy in a play context, enabling play in form of free play. The thesis contains a written part and a production part. The written part introduces different forms of play and explains how play exists in life all the way through childhood and adulthood. Its aim is to make us understand how we should hold onto play, because it is the tool for us to learn skills like creativity and problem solving, social interaction, self-knowledge and our relation to the surrounding world. The thesis moves from the act of play to the physical environment of play. It points out how children are valuated, directed, and protected by adults all the time. There is a silent demand from children’s side to enable free play, play without adult interventions and pressure of efficiency. The thesis opens up a discussion of why our playgrounds are rigid and close-ended instead of something that could support the act of free play, like e.g. adventure playgrounds do. The production part was carried out in Sweden as a part of pilot project of Fairytales in Craft. The production consisted of building and partly designing an adventurous playground called Shipyard, a place that is a place for active building for children after storytelling. Fairytales in Craft project offers an insight to observe how free play can exist in a constructed environment and in what way we can facilitate free play. In conclusion the thesis suggests that play should be considered a value in itself, and appreciated in i ts all forms and i n all stages of life. It shouldn’t be regarded as an activity that happens in a certain time of our life or in certain places, needing objects designed for it. en
dc.description.abstract Opinnäyte keskittyy lasten autonomiaan leikin kontekstissa, leikin mahdollistamiseen vapaan leikin muodossa. Sisältö jakautuu teksti ja tuotanto-osioon. Tekstiosuudessa esitellään leikin eri muotoja, kuinka leikki ilmenee eri elämänvaiheissa. Se herättelee ymmärtämään, kuinka meidän tulisi pitää kiinni leikistä tärkeänä oppimisen työkaluna: se ohjaa luovuuteen ja ongelmanratkaisuun, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, itsetietoisuuteen ja ymmärtämään oman minän suhdetta ympäröivään maailmaan. Teksti liikkuu leikistä teon tasolla leikin fyysiseen ympäristöön. Se osoittaa, kuinka lapset elävät jatkuvasti aikuisten arvioinnin, ohjauksen ja suojeluksen alaisuudessa. Tekstin läpi kuultaa lasten hiljainen vaatimus vapaaseen leikkiin, leikkiin ilman aikuisten vaikutusta ja ilman painetta tehokkuudesta. Teksti avaa keskustelua sille, miksi leikkipuistomme ovat loppuun asti suunniteltuja sen sijaan, että ne tarjoaisivat mahdollisuuden vapaaseen, ei-määriteltyyn leikkiin. Tuotannollinen osuus tapahtui Ruotsissa osana Fairytales in Craft -pilottiprojektia. Tuotannollinen vaihe sisälsi seikkailullisen leikkipuiston, Shipyardin rakentamista ja osittain sen suunnittelua. Fairytales in Craft -projekti tarjosi mahdollisuuden tarkastella, millä tavoin vapaa leikki näkyy ja miten sen voi mahdollistaa rakennetussa ympäristössä. Lopuksi opinnäyteessä ehdotetaan, että leikkiä tulisi kohdella yhtenä arvoista ja arvostaa kaikkia sen ilmenemismuotoja, kaikkina ikäkausina sen sijaan, että se rajoitetaan vain tiettyyn elämänvaiheeseen, tiettyyn paikkaan, tiettyjen esineiden ja välineiden kanssa.
dc.format.extent 76+10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Shipyard, A possibility for free play? A pilot project for constructing an adventure playground en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword children's autonomy en
dc.subject.keyword free play en
dc.subject.keyword adventure playground en
dc.subject.keyword play and learning en
dc.subject.keyword fairytales in craft en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201705114416
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rajanti, Taina
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse