Käypä arvo aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen arvostuksessa - empiirinen tutkimus pohjoismaisilla listatuilla yhtiöillä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Sailas, Anna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:16Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/257
dc.description.abstract Käypä arvo aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen arvostuksessa – empiirinen tutkimus pohjoismaisilla listatuilla yhtiöillä Tutkielman tavoitteet Tutkielman ensimmäisessä osassa selvitettiin IAS 16 -standardin mukaisten aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonkorotusten motiiveja pohjoismaisissa listatuissa yhtiöissä. Tutkielman toisessa osassa selvitettiin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä niistä omaksi ryhmäkseen IFRS:n myötä irrotettujen sijoituskiinteistöjen IFRS:n mukaisten arvostamisperiaatteiden jakautumista käyvän arvon ja alkuperäisen hankintamenon välillä. Toisessa osassa selvitettiin myös käyvän arvon käyttöä indikoivia yhtiökohtaisia tekijöitä sijoituskiinteistöjen arvostamisessa. Lähdeaineisto Lähdeaineistona tutkielmassa käytettiin käyttöomaisuushyödykkeiden arvostamiseen ja arvonkorotusten motiiveihin liittyvää aikaisempaa kirjallisuutta. Empiirisen osan aineistona käytettiin pohjoismaisten yhtiöiden vuosikertomuksista kerättyjä arvostamisperiaatteita sekä tilinpäätöstietoja vuosilta 2004–2007. Aineiston käsittely Tutkielman empiirisessä osassa aineiston analysoinnissa käytettiin logistista regressiomallia, missä selitettävänä muuttujana oli todennäköisyys siitä, että yhtiö tekee arvonkorotuksen ja missä selittävinä muuttujina olivat erilaiset tilinpäätöksestä kerätyt muuttujat. Sijoituskiinteistöjen arvostamisen kohdalla käyvän arvon valintaan vaikuttavia tekijöitä selvitettiin myös logistisella regressiomallilla. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen arvostamisperiaatteiden jakautumista käyvän arvon ja alkuperäisen hankintamenon välillä selvitettiin tilastollisilla tunnusluvuilla. Tulokset Aikaisemmin tehdyt arvonkorotukset selittivät parhaiten aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin tehtäviä arvonkorotuksia. Logistinen regressiomallin selitysaste oli yleisesti hyvä, ja malli ennustikin oikein 71 % arvonkorotuksista. Käyvän arvon käyttö aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostamisessa IFRS:n mukaan osoittautui vielä harvinaiseksi, sillä vain 5 % yhtiöistä arvosti jonkun aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin kuuluvan ryhmän käypään arvoon. Sijoituskiinteistöjen arvostuksessa käyvän arvon käyttö oli jopa yleisempää kuin alkuperäisen hankintamenon käyttö. Käyvän arvon käyttöä ennusti vahvimmin se, oliko yhtiön päätoimialana kiinteistösijoitustoiminta. Avainsanat Käypä arvo, arvonkorotus, IFRS, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, sijoituskiinteistöt fi
dc.format.extent 71
dc.language.iso fi en
dc.title Käypä arvo aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen arvostuksessa - empiirinen tutkimus pohjoismaisilla listatuilla yhtiöillä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword käypä arvo
dc.subject.keyword arvonkorotus
dc.subject.keyword IFRS
dc.subject.keyword aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
dc.subject.keyword sijoituskiinteistöt
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181169
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon sijoitukset
dc.subject.helecon investments
dc.subject.helecon kiinteistöt
dc.subject.helecon real estates
dc.ethesisid 12125
dc.date.dateaccepted 2009-09-08
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account