Essays on Households' Technology Choices and Long-Term Energy Use

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Liski, Matti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.advisor Bagues, Manuel, Associate Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.contributor.advisor Pekkarinen, Tuomas, Research Fellow, VATT Institute for Economic Research, Finland
dc.contributor.author Sahari, Anna
dc.date.accessioned 2017-04-27T09:01:41Z
dc.date.available 2017-04-27T09:01:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7319-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7320-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25282
dc.description.abstract This thesis consists of three essays on households' choice of heating technology at the moment of building a new detached house. The analyses make use of Finnish administrative registry data to study how sensitive these investments are to electricity prices and how socio-demographic characteristics of households are related to technology choices. The data link each new house to the house owner as well as local electricity prices. Identification of price impacts is based on cross-sectional variation in the price of electricity distribution.  The first essay focuses on the binary choice between central heating or direct electric heating. The latter technology fixes electricity as the source of heat whereas central heating can accommodate different energy sources. The results show that the choice of electric heating technology is sensitive to electricity prices, implying that consumers do account for future operating costs at the investment stage. The elasticity of technology choice with respect to distribution costs of electricity is estimated to be -0.63 at the average price level.  The second essay estimates households' willingness to pay higher investment costs in order to obtain reductions in the lifetime costs of heating. This essay introduces additional data on investment costs and the heat consumption of houses, and evaluates sensitivity to total annual heating costs. The results show that there is considerable heterogeneity in the valuation of future energy costs across builders, and this variance is not captured if random coefficients are used to account for heterogeneity. The estimated WTP-values are consistent with reasonable discount rates averaging 8 to 10 percent.  The third essay considers the full range of technologies available, and links household characteristics to technology choices. The findings indicate a strong importance of upfront costs and annual costs for the investment decision. Increasing electricity prices induce substitution from electric heating into wood heating and ground heat. Consequently, the CO2-emissions from heating energy production are reduced. The results suggest that some households are constrained in their ability to pay high investment costs associated with more efficient technologies. Furthermore, previous experience of house ownership is an important determinant of the technology choice, implying there may be information asymmetries between the households. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka käsittelevät lämmitysjärjestelmän valintaa uusissa omakotitaloissa. Tutkimuksessa selvitetään kuinka herkkiä investointipäätökset ovat sähkön hinnoille, sekä kuinka kotitalouksien ominaisuudet liittyvät lämmitysteknologian valintaan. Analyysissä hyödynnetään suomalaista rekisteriaineistoa, joka yhdistää uuden rakennuksen talon omistajan tietoihin sekä paikallisiin sähkön hintoihin.  Ensimmäinen essee tarkastelee valintaa suoran sähkölämmityksen ja vesikiertoisen lämmityksen välillä. Ekonometrisen analyysin tulokset osoittavat, että sähkön siirtohinta vaikuttaa merkittävästi suoran sähkölämmityksen valintatodennäköisyyteen. Kuluttajat siis osaavat huomoida tulevaisuuden lämmityskustannukset tehdessään investointipäätöksiä. Suoran sähkölämmityksen kysyntäjousto sähkön siirtohinnan suhteen on -0.63 siirtohintojen keskitasolla.  Toisessa esseessä estimoidaan kotitalouksien halukkuus maksaa korkeampia investointikustannuksia säästääkseen vuosittaisissa lämmityskuluissa yli ajan. Rekisteriaineistoa täydennetään arvioilla lämmitysjärjestelmien investointikustannuksista sekä uusien talojen odotetusta lämmönkulutuksesta. Tulosten mukaan maksuhalukkuus vaihtelee huomattavsti yli kotitalouksien, ja tämän tunnistaminen vaatii kotitalouskohtaisia havaintoja; vaihtelu ei nouse esille simulaatiohin perustuvassa tilastollisessa analyysissä (random coefficients logit). Maksuhalukkuudesta johdettu investointikohtainen korkotaso on keskimäärin 8-10 prosenttia.  Kolmannessa esseessä tarkastellan teknologiavalinnan yhteyttä kotitalouden havaittuihin ominaisuuksiin. Tulosten mukaan sekä investointikustannukset että vuosittaiset lämmityskustannukset ovat merkittäviä investointipäätöksen tekijöitä. Sähkön hintojen nousu siirtää kysyntää sähkölämmityksestä etenkin maalämpöön ja puulämmitykseen, minkä seurauksena lämmitysenergian tuotannosta aiheutuvat CO2-päästöt vähenevät. Tulokset viittaavat siihen, että osa kotitalouksista ei voi investoida haluamaansa järjestelmään korkeiden investointikustannsten takia. Lisäksi aiempi kokemus talon omistamisesta vaikuttaa vahvasti investointipäätökseen, mikä voi olla osoitus epäsymmetrisestä informaatiosta talon rakentajien kesken. fi
dc.format.extent 154
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 38/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Households’ Technology Choices and Long-Run Energy Price Sensitivity. Unpublished manuscript (Full text is available in the pdf-file of the dissertation).
dc.relation.haspart [Publication 2]: Household Heterogeneity in Willingness to Pay for Energy Cost Reductions. Unpublished manuscript (Full text is available in the pdf-file of the dissertation).
dc.relation.haspart [Publication 3]: Determinants of Households’ Heating Technology Investments. Unpublished manuscript (Full text is available in the pdf-file of the dissertation).
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Energy en
dc.title Essays on Households' Technology Choices and Long-Term Energy Use en
dc.title Esseitä kotitalouksien investoinneista energiaa kuluttavaan teknologiaan fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword elasticity en
dc.subject.keyword electricity en
dc.subject.keyword households en
dc.subject.keyword discrete choice en
dc.subject.keyword energy en
dc.subject.keyword sähkö fi
dc.subject.keyword kysyntäjousto fi
dc.subject.keyword kotitaloudet fi
dc.subject.keyword energia fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7319-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Svento, Rauli, Prof., University of Oulu, Finland
dc.rev Allcott, Hunt, Associate Prof., New York University, USA
dc.rev Martin, Ralf, Assistant Prof., Imperial College London, UK


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account