Learning Centre

Innovating by “making do with what is at hand”: Creating opportunities in low-income markets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Halme, Minna, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.contributor.author Linna, Paula
dc.date.accessioned 2017-04-27T09:01:39Z
dc.date.available 2017-04-27T09:01:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-952-60-7385-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-7386-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25281
dc.description.abstract This doctoral dissertation examines how entrepreneurs innovate within resource scarce contexts at the BOP. The more precise research questions are: How does resource-scarcity manifest itself in innovating at and for the BOP? How do innovators create opportunities in resource-scarce context? The theoretical discussion is based on bricolage, creation theory and resource-constrained innovations. This thesis consists of four articles and an introduction chapter. This thesis is grounded on qualitative research methods and each article is based on an empirical study and presents a distinctive perspective for the aims of this thesis. The first paper (article A, co-authored with Halme and Lindeman) focuses on analyzing the dynamics between the individual innovators and corporate structures within two MNCs. The second paper (article B) focuses on six Kenyan companies operating at the mobile industry sector and discusses how they generate innovations targeting the BOP. The third paper (article C) studies in detail how two Kenyan innovator-entrepreneurs use bricolage as a means of innovating. The forth paper (article D) considers creation theory as a tool for describing some of the elements of inclusive business development. The findings of this thesis underline that innovating under resource scarcity can be seen as a unique way of thinking and acting in response to daily problems and an ability to resourcefully create solutions by deploying unconventional means at hand. Innovators may not seek to develop excessively sophisticated solutions, but rather to develop "good enough" solutions. In addition, this study argues that business development at BOP markets is often ridden with uncertainties which make the innovation process risky and unpredictable. Particularly for foreign companies and local ones who are more used to serve the high-income market, the BOP market means having to deal with new markets, possibly new industry and lack of previous experience from which to draw lessons. These uncertainties can affect business development in various ways. en
dc.description.abstract Väitöskirjatyö tarkastelee kuinka yrittäjät innovoivat resurssiniukoilla "Base of the Pyramid" (BOP)-markkinoilla. Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: Kuinka resurssiniukkuus ilmenee innovoidessa BOP-markkinoilla ja kuinka innovoijat luovat kehittävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia resurssiniukoissa ympäristöissä. Teoreettinen keskustelu pohjautuu käsitteisiin bricolage, yrittäjyyden 'creation theory' ja resurssiniukat innovaatiot. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista ja johdannosta, joka kokoaa artikkelien tulokset yhteen. Tutkimus pohjautuu laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja jokaisessa neljässä artikkelissa on oma empiirinen aineistonsa, jossa tutkimusilmiötä lähestytään hieman eri näkökulmista. Ensimmäinen paperi (artikkeli A, kirjoitettu yhdessä Minna Halmeen ja Sara Lindemanin kanssa) keskittyy analysoimaan dynamiikkaa innovoijien ja yritysten rakenteiden välillä kahdessa eri monikansallisessa yrityksessä. Toinen paperi (artikkeli B) tarkastelee kuinka kuusi mobiilialalla toimivaa kenialaista yritystä kehittää innovaatioita BOP-markkinoille. Kolmas paperi (artikkeli C) selvittää kuinka kaksi kenialaista pienyrittäjää soveltaa bricolage-tyyppistä toimintatapaa innovoidessaan. Neljäs paperi (artikkeli D) fokusoituu tarkastelemaan kuinka osallistavaa liiketoimintaa on luotu yhdessä paikallisen yhteisön kanssa. Tutkimus osoittaa, että innovointi resurssiniukoissa olosuhteissa voi olla ratkaisujen kehittämistä päivittäisiin haasteisiin hyödyntäen "käsillä olevia resursseja". Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että innovoijat eivät välttämättä pyri luomaan sofistikoituja ratkaisuja, vaan enemmänkin "tarpeeksi hyviä" ratkaisuja. Oleellista on luoda innovaatioita, jotka ovat kustannustehokkaita, helppoja käyttää ja hyödyntävät paikallisia resursseja. Lisäksi, tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että liiketoiminnan kehittäminen BOP markkinoilla on täynnä epävarmuuksia, joiden takia innovointiprosessia voidaan luonnehtia riskipitoiseksi ja ennalta arvaamattomaksi. Kehittyvien maiden resurssiniukoissa ympäristöissä toimiminen ei välttämättä tarkoita ainoastaan uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämistä, vaan ylipäätänsä kokonaan uusien markkinoiden luomisesta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. fi
dc.format.extent 101 + app. 19
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 70/2017
dc.relation.haspart [Publication 1]: Halme, M.; Lindeman, S. and Linna, P. 2012. Intrapreneurial Bricolage in Multinational Corporations. Journal of Management Studies, 49(4), 743-784. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2012.01045.x
dc.relation.haspart [Publication 2]: Linna, P. 2012. Base of the pyramid as a source of innovation: Experiences of companies in the Kenyan mobile sector. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 11(2), 113-137. DOI: 10.1386/tmsd.11.2.113_1
dc.relation.haspart [Publication 3]: Linna, P. 2013. Bricolage as a means of innovating in a resource-scarce environment: a study of innovator-entrepreneurs at the BOP. Journal of Developmental Entrepreneurship, 18(3), 1-23. DOI: 10.1142/S1084946713500155
dc.relation.haspart [Publication 4]: Linna, P. 2016. Creation theory explaining inclusive business development: Case study of a community-operated business venture development in rural Africa. Conference paper presented at the Africa Academy of Management (AFAM), 2016.
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.subject.other Management en
dc.title Innovating by “making do with what is at hand”: Creating opportunities in low-income markets en
dc.title Innovoida ”käsillä olevilla resursseilla”: Liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen vähävaraisilla markkinoilla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword BOP en
dc.subject.keyword inclusive business en
dc.subject.keyword resource-scarce environment en
dc.subject.keyword resource-constrained innovations en
dc.subject.keyword bricolage en
dc.subject.keyword BOP fi
dc.subject.keyword osallistava liiketoiminta fi
dc.subject.keyword resurssiniukkuympäristö fi
dc.subject.keyword resurssiniukat innovaatiot fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-7385-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Hahn, Rüdiger, Prof., University of Hohenheim, Germany
dc.rev Hahn, Rüdiger, Prof., University of Hohenheim, Germany
dc.rev McKague, Kevin, Assistant Prof., Cape Breton University, Canada


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse