Lentokonehuollon kehittäminen projektinäkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rintala, Juha
dc.contributor.author Kunnas, Heli
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:27:07Z
dc.date.available 2017-04-13T10:27:07Z
dc.date.issued 2017-04-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25166
dc.description.abstract Lentokoneen tulee olla käyttökunnossa, jotta se tuottaa arvoa omistajalleen. Käyttökunnossa pysyäkseen kone tarvii huoltoa. Huolto voidaan jakaa korjaavaan ja ennaltaehkäisevään huoltoon. Ennakoitavan operoinnin kannalta on järkevää suosia ennaltaehkäisevää huoltoa, kun se on tehokasta. Jotta tehokkaat huoltotehtävät voidaan määrittää, tulee päättää huoltofilosofia, johon huolto-ohjelman suunnittelu perustetaan. Eri filosofiat sisältävät erilaisia tekniikoita, joilla tarpeelliset huoltotehtävät määritetään. Lentotekniikassa käytetyin filosofia on käytetäävyyskeskeinen huoltofilosofia, RCM, jossa pyritään pitämään yllä koneen toimintakykyä, ei kuntoa. Mikään filosofia tai tekniikka ei ole kuitenkaan itsessään kaikenkattava, vaan lentokoneprojekteissa asiantuntijoilla ja kokemusperäisellä tiedolla on tyypillisesti vahva edustus. Lentokoneen huollon kehitys aloitettaan tyypillisesti projektimuotoisesti, jolloin huolto-ohjelman nykytila saadaan määritettyä kokonaisuudessaan. Projekti toteutetaan tyypillisesti omistajan, operaattorin, huolto-organisaation ja tyyppivastuuorganisaation yhteisprojektina, jolloin projektin tietohallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Huollon kehitystyö on jatkuva joka päiväisessä työssä mukana oleva prosessi, jonka tulee jatkua, vaikka huollon kehitysprojekti loppuukin. Siirtyminen jatkuvaan huollon kehittämiseen tulee tehdä hallitusti ja sen päälinjat tulee määrittää jo projektin lopuksi. fi
dc.description.abstract An aircraft must be operational to generate value for its owners. To be functional the airplane needs to be maintained. The maintenance can be corrective or preventive. Because operating the airplane should be foreseeable, it is reasonable to favor preventive maintenance when it is efficient. To define the efficient maintenance tasks, the maintenance philosophy must be chosen so the maintenance program can be based on that. Different philosophies offer different techniques to determine the tasks. In aeronautical engineering, the reliability centered maintenance, RCM, is the most popular. RCM endeavors to maintain the operating capability of the plane, not the condition itself. No philosophy or technique is complete itself and that is why expert and experience knowledge is commonly used. The aircraft maintenance development is typically started with maintenance development project so the starting conditions can be determined as a whole. The project development group consists of owners, operators, maintenance organizations and the organization responsible for approving the airplane type, so the knowledge management of the project must be given special attention. Maintenance development is a continuous everyday process and it has to carry on even after the project coming to its end. The transition from the maintenance development project to the maintenance development process must be implemented carefully and its main subjects must be determined at the end of the project. en
dc.format.extent 44 + 1
dc.language.iso fi en
dc.title Lentokonehuollon kehittäminen projektinäkökulmasta fi
dc.title A project view to aircraft maintenance development en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lentokonehuolto fi
dc.subject.keyword huollon kehitys fi
dc.subject.keyword reliability centered maintenance fi
dc.subject.keyword MSG-3 fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133599
dc.programme.major Lentotekniikka fi
dc.programme.mcode K3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tuhkuri, Jukka
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 8770
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account