Electromagnetic analysis of conducting and plasmonic scatterers using theory of characteristic modes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ylä-Oijala, Pasi
dc.contributor.author Lappalainen, Joni
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:23:35Z
dc.date.available 2017-04-13T10:23:35Z
dc.date.issued 2017-03-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25138
dc.description.abstract The goal of this work was to show how Theory of Characteristic Modes can be used in the characterization of electromagnetic scatterers as well as introduce and formulate a new surface integral equation applicable for modal analysis of multi-layered scatterers. To be able to do this, in this work the problem under inspection is shortly introduced and the reader is then familiarized with the mathematical, physical and numerical basis of surface equivalence representations. Some numerical examples are also introduced, which exist to illustrate the benefit of modal analysis and are also used to validate the new formulation via comparison to analytical solutions. In the end a working formulation to be used in the modal analysis of multilayered scatterers was found via a systematic application of known theories. The formulations allows also further development and generalization of surface integral representations. en
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli esitellä karakterististen moodien teorian käyttöä sirontaongelmien analysoinnissa. Tämän lisäksi työn tavoitteena oli esitellä ja muodostaa uusi moodianalyysin salliva integraaliyhtälöesitys monikerrosrakenteille. Tämän mahdollistamiseksi työssä esitellään geneerisen sirontehtävän taustateoria lyhyesti, jonka jälkeen lukija perehdytetään pintaekvivalenssiperiaatteen fyysiseen, matemaattiseen ja numeeriseen perustaan. Työssä esitellään myös numeerisia tuloksia, joilla korostetaan mooditeorian hyötyjä sekä valitoidaan uusi formulaatio. Työn aikana monikerrosongelmien moodianalyysissa toimiva formulaatio saatiin muodostettua ja validoitua varsin suoraviivaisesti soveltamalla hyvin tunnettuja, aiempia teorioita. Samalla huomattiin, että uusi ratkaisu kyetään yleistämään ja/tai soveltamaan varsin suoraviivaisesti myös monimutkaisempiin ongelmiin. fi
dc.format.extent 7 + 44
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Electromagnetic analysis of conducting and plasmonic scatterers using theory of characteristic modes en
dc.title Karakterististen moodien käyttö johtavien ja plasmonisten sirottajien analysoinnissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword electromagnetic scattering en
dc.subject.keyword computational electromagnetics en
dc.subject.keyword theory of characteristic modes en
dc.subject.keyword surface integral equations en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133571
dc.programme.major Radio Science and Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3038 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sihvola, Ari
dc.programme NanoRad - Master’s Programme in Nano and Radio Sciences (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 8531
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account