Measurement Electronics Design for Thermal Touch Panel

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mattila, Tomi
dc.contributor.author Pernu, Tapio
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:02:42Z
dc.date.available 2017-04-13T10:02:42Z
dc.date.issued 2017-03-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25090
dc.description.abstract In this work, measurement electronics and detection algorithms for thermoelectric touch panel were developed. Thermoelectric touch panel is a new alternative technology in contrast to most common capacitive and resistive technologies. First a review of current technologies for touch screens is presented and the new thermoelectric touch panel is introduced. In the research part of the work the noise sources of the touch panel are shown and acquired necessary initial information to begin the measurement electronics design. In the practical part of the work, two different measurement electronics architectures are designed and analyzed. The first design was based on discrete electronics and proved to be an expensive and a poorly scalable solution. However, it made possible to gain important deeper understanding of the measurement challenges concerning the thermoelectric touch panel. The second design was based on micro controller architecture and peripherals integrated into it. This made it possible to reduce the amount of components almost to one third compared to the first design. The micro controller made it possible to test more inaccurate components in the design due to the automatic calibration that was developed during this work. In addition, it was possible to implement detection algorithm into the design. The measurement electronics was functioning as was expected. As a result of this work, some improvements were discovered both to the actual touch panel and also to the measurement electronics. en
dc.description.abstract Tässä työssä on kehitetty mittauselektroniikka sekä tunnistusalgoritmi lämpösähköiselle kosketuskalvolle. Lämpösähköinen kosketuskalvo on uusi vaihtoehtoinen teknologia yleisimmin käytössä oleville kapasitiiviselle ja resistiiviselle teknologialle. Työssä tehtiin aluksi selvitys nykyisistä kosketusnäyttöteknologioista sekä esitellään lämpösähköinen teknologia. Työn tutkimusosuudessa paikallistettiin lämpösähköisen kosketuskalvon häiriölähteet ja saatiin tarvittavat lähtötiedot mittauselektroniikan suunnitteluun. Käytännön osuudessa suunniteltiin ja toteutettiin kaksi erilaisiin arkkitehtuureihin perustuvaa mittauselektroniikkaa sekä mitattiin niiden suorituskyky. Ensimmäinen ratkaisu perustui diskreetteihin elektroniikkakomponentteihin ja osoittautui kalliiksi sekä huonosti skaalautuvaksi ratkaisuksi, mutta mahdollisti syvällisemmän ymmärryksen hankkimisen lämpösähköisen kalvon mittausongelmista. Toinen ratkaisu perustui mikro-ohjaimeen ja siihen integroitujen oheislaitteiden hyödyntämiseen, mikä mahdollisti komponenttien määrän pudottamisen melkein kolmasosaan aiempaan ratkaisuun verrattuna. Mikro-ohjaimessa oleva äly mahdollisti myös epätarkempien komponenttien käyttämisen perustuen työssä kehitettyyn automaattiseen kalibrointiin. Lisäksi se mahdollisti kosketuksen tunnistusalgoritmin toteuttamisen. Mittauselektroniikka toimi odotusten mukaisesti. Työn tuloksena löydettiin parannusehdotuksia sekä kosketuskalvoon että lopulliseen mittauselektroniikkaan. fi
dc.format.extent 55+8
dc.language.iso en en
dc.title Measurement Electronics Design for Thermal Touch Panel en
dc.title Mittauselektroniikan suunnittelu lämpösähköiselle kosketuspaneelille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword thermoelectric effect en
dc.subject.keyword touch screen en
dc.subject.keyword noise en
dc.subject.keyword algorithm en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133523
dc.programme.major Translational Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tittonen, Ilkka
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 8559
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account