Learning Centre

Acoustic Multi-Microphone Beamforming in a Practical Form Factor

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkinen, Kalle
dc.contributor.advisor Saksela, Kai
dc.contributor.author Kiiski, Roope
dc.date.accessioned 2017-04-13T10:02:22Z
dc.date.available 2017-04-13T10:02:22Z
dc.date.issued 2017-04-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25086
dc.description.abstract Signal quality and noiselessness is important for Automatic Speech Recognition and communications. These can be achieved with the help of microphone arrays and beamforming. Multiple microphones can be used to pick sound coming from one direction while attenuating other directions. In this thesis, three arrays and three beamformers are compared. The target is to see how different structures affect the output signal and if one of the arrays is superior to the others. The results show that the baffled array appears bigger than the reference array or the array on the top surface of a cylinder, but it adds complexity to the beamformers. For Automatic Speech Recognition, all three arrays performed the same, but there were clear differences between the beamforming algorithms. Thus the array to use depends on the use-case and especially on the industrial design of the device. en
dc.description.abstract Äänenlaatu ja kohinattomuus ovat tärkeitä automaattisen puheentunnistuksen ja puheviestinnän toimivuuden kannalta. Mikrofoniryhmiä ja keilanmuodostusta voidaan käyttää parantamaan signaalin laatua ja vähentämään kohinaa nauhoittamalla vain yhdestä suunnasta tulevaa ääntä. Tässä työssä vertaillaan kolmea mikrofoniryhmää ja kolmea keilanmuodostusalgoritmia. Tarkoituksena on selvittää miten erilaiset rakenteet, joihin mikrofoniryhmä on kiinnitettynä vaikuttaa nauhoitettuun signaaliin, ja jos jokin ryhmistä on merkittävästi parempi kuin muut. Tulokset osoittavat, että sylinterin ulkoreunalle kiinnitetty mikrofoniryhmä vaikuttaa akustisesti suuremmalta kuin referenssi mikrofoniryhmä tai sylinterin päälipinnalle kiinnitetty mikrofoniryhmä, mutta se lisää keilanmuodostusalgoritmin monimutkaisuutta. Automaattisessa puheentunnistuksessa kaikki kolme mikrofoniryhmää suoriutuivat yhtä hyvin, mutta keilanmuodostusalgoritmien suorituskyvyssä oli selkeät erot. Käytännössä siis mikrofoniryhmä kannattaa valita käyttötarkoitukseen ja etenkin lopullisen tuotteen teollisen muotoiluun sopivaksi. fi
dc.format.extent 82
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Acoustic Multi-Microphone Beamforming in a Practical Form Factor en
dc.title Akustinen monimikrofonikeilanmuodostus käytännöllisessä laitteessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword microphones en
dc.subject.keyword beamforming en
dc.subject.keyword microphone arrays en
dc.subject.keyword automatic speech recognition en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133519
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode ELEC3030 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.ethesisid Aalto 8552
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse