Lasista luuta ja lasisia magneetteja - Toiminnalliset lasit lasinpuhalluksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor -, -
dc.contributor.author Aalto-Setälä, Laura
dc.date.accessioned 2017-04-13T07:45:09Z
dc.date.available 2017-04-13T07:45:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25058
dc.description.abstract Toiminnalliset lasit ovat laseja, joilla on erityisiä optisia tai rakenteellisia ominaisuuksia. Ne ovat olleet aktiivisen tutkimuksen kohde 1950-luvulta lähtien ja niillä on lukemattomia teknologisia sovelluskohteita. Opinnäytetyöni lähtee liikkeelle havainnosta: miksi tällaisia laseja ei käytetä lasitaiteessa tai käyttölasissa? Taide- ja käyttöesinepuolelle ei tunnu olevan kohdennettu laseja, jotka hyödyntäisivät sähköisiä tai magneettisia ominaisuuksia, tai esimerkiksi vaihtaisivat väriä riippuen niihin kohdistuvan valon määrästä. Tämä on erityisen kiinnostavaa siksi, että näiden lasien valmistusmenetelmät ovat lähes samat kuin joillakin värilaseilla. Kyse ei siis ole siitä, että lasien valmistaminen olisi teknisesti liian haastavaa. Työni tarkoituksena on tarkastella syitä sille, miksi toiminnalliset lasit ovat taide- ja käyttöesineissä lähes täysin tuntemattomia: onko syy tieteen ja taiteen heikko kommunikaatio, liian korkeat työstölämpötilat, lasien vaikea käyttäytyminen puhalluksessa, vai näiden kaikkien yhdistelmä. Tarkastelen eri toiminnallisten lasien toimintaperiaatteita, sekä sitä, millaisia uusia mahdollisuuksia taide- ja käyttöesineille tällaiset materiaalit voisivat avata. Työssä puhallan toiminnallisten lasien kahta päätyyppiä: laseja, jotka kiteytyvät herkästi sekä laseja, jotka sisältävät kiteistä faasia. Edellisen joukon edustajana puhallan bioaktiivisia laseja, jotka ovat joukko laseja, jotka alkavat muuttua luumineraaliksi, jos ne altistaa ihmiskehon olosuhteille. Jälkimmäisen ryhmän edustajana puhallan magneettista lasia, jonka kehitysprosessi on osa opinnäytettä. Kuvatulla tavalla tehtyä ja toimivaa magneettista lasia ei ennen tätä ole raportoitu. Kiteisten tai kiteytyvien lasien puhaltumisesta ei myöskään ole kirjallisuudessa aiempia mainintoja. Tämä on yllättävää, sillä jo hyvin yksinkertaiset puhalluskokeet paljastavat laseista uusia kiinnostavia ominaisuuksia. Puhalluskokeissa havaitaan paljon haasteita kiteisten ja kiteytyvien lasien käyttäytymisessä. Kuitenkin perustulos on: käsitellyt lasit säilyvät puhallettavina kiteytymisestä huolimatta ja säilyttävät toiminnallisuuttaan. Työn perusteella ei löydy kategorisia syitä, miksi toiminnallisia laseja ei voisi laajemminkin käyttää lasinpuhalluksessa. fi
dc.description.abstract Functional glasses are glasses that exhibit special optic or structural properties nonexistent in traditional glass blowing glass (soda-lime glass). They date from the 1950s and have been a focus of active research ever since, with countless technological applications. Still, there are only few instances where these glasses would have been used in the context of art or functional glassware: there is no glass art taking advantage of glass changing color depending on the amount of light it is exposed to; nor are there art pieces with electrically or magnetically active glass . This observation set my work in motion. In my thesis, I try to find reasons for these glasses not being used. It cannot be explained by just technical difficulties, as the production process of many a functional glass is very close to that of some color glasses used widely in art. There are various factors that could play a role: a bad communication between glass science and glass art; higher working temperatures or possibly poor glassblowing properties of functional glasses; or perhaps a combination of all these. I go through the basic principles of different functional glasses and some surface manipulation techniques historically used in glass art. I assess the possible use of the functional glasses studied for the wider field of glass art. In order to assess the glassblowing properties of these glasses I blow two main types of functional glasses: glasses that crystallize easily and glasses that already contain a crystalline phase before blowing. As a representative of the former, I use bioactive glasses that are glasses that mineralize into bone mineral when exposed to human body fluids; as an example of the latter, I blow magnetic glass, the development process of which is also part of the thesis. The studies described here are very new: a similar magnetic glass suitable for glassblowing has not been reported before; there are no literature remarks on glassblowing on functional glasses. This is very surprising, as even the simple blowing studies reveal interesting properties on these materials. In the blowing of functional glasses a lot of different practical challenges are faced. Still, the main result is that the glasses studied remain blowable regardless of partial crystallization while maintaining their functionality. Based on these, there are no apparent reasons for functional glasses not being suitable for glassblowing and glass art in the future. en
dc.format.extent 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lasista luuta ja lasisia magneetteja - Toiminnalliset lasit lasinpuhalluksessa fi
dc.title Functional glasses in glassblowing en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword lasi fi
dc.subject.keyword toiminnalliset lasit fi
dc.subject.keyword lasinpuhallus fi
dc.subject.keyword bioaktiivinen fi
dc.subject.keyword magneettinen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201704133348
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor -, -
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account