Internationalization of small Finnish food companies with Food from Finland as a supportive platform

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Wrang, Esa
dc.contributor.author Suokas, Jesse
dc.date.accessioned 2017-03-16T06:29:02Z
dc.date.available 2017-03-16T06:29:02Z
dc.date.issued 2017-02-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24834
dc.description.abstract This study was a qualitative interview study about the internationalization of six small Finnish food companies supported by the government funded Food from Finland program. Results from interviews were assessed theoretically. The main research questions were about internationalization and growth, market selection strategy, and Asia as potential marketplace. Internationalization was part of the growth strategy mainly because of the small and stagnant home market. The old family businesses had set a goal to find a new direction from the international marketplace and the new companies had been international since their inception. Investments and new labor were involved in export growth. The companies served multiple markets. Almost all of the companies had two or three main markets and multiple smaller ones. The market selection strategy was ambidextrous and thus not too focused on the main markets. Their initial markets were mainly culturally and geographically close countries like Sweden and Germany. The Asian markets were a new area of interest. All of the companies had either already exported or were amidst making export deals. The companies were aware of the difficulties of operating in Asia and thus they were in need of gathering the relevant market information and finding good long term partners. The Food from Finland program offered a wide array of events that were well received by the participating companies. Networking and combining the strength and learning of small, medium and large sized companies under joint fairs and product clusters, combined with market information provided for the participants created better opportunities for all and aided the growth of Finnish food exports as a whole. en
dc.description.abstract Työssä tutkittiin haastattelututkimuksen avulla kuuden pienen suomalaisen elintarvikeyrityksen kansainvälistymistä ja heille valtionrahoitteisen Food from Finland ohjelman tarjoamaa tukea. Haastatteluista kerättyä kvalitatiivista aineistoa tarkasteltiin teoreettisesti. Tutkimuksen kolme pääkysymystä liittyivät: kansainvälistymiseen ja kasvuun, markkinoiden valintastrategiaan sekä Aasian markkinoiden houkuttelevuuteen. Kansainvälistyminen oli osa yritysten kasvustragiaa, sillä kotimarkkinat ovat pienet ja pysähtyneet. Vanhojen perheyritysten tavoite oli löytää uusi suunta kansainvälisiltä markinoilta, ja uudempien yritysten toiminta oli jo lähtökohtaisesti kansainvälistä. Viennin kasvuun liittyivät investoinnit ja työvoiman lisääminen. Yritykset palvelivat useita markkinoita. Lähes kaikilta löytyi yksi, kaksi tai kolme selkeää päämarkkinaa sekä useita pienempiä markkinoita. Näin markkinoiden valintastategia oli monipuolinen, eikä päämarkkinoista oltu liian riippuvaisia. Yritysten ensimmäiset markkina-alueet olivat pääosin kulttuuriltaan ja välimatkaltaan läheisiä maita kuten Ruotsi ja Saksa. Aasian markkinat olivat yrityksille uusi kiinnostava kohdealue. Kaikilla yrityksillä joko oli jo vientiä, tai neuvottelut auki Aasiaan. Markkinan haasteellisuus oli huomioitu, ja yrityksillä oli suuri tarve relevantille markkinatutkimustiedolle sekä tarve löytää heille sopivia pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Food from Finland ohjelma tarjosi yrityksille monia hyviä palveluita. Verkostoitumisen ja pienten, keskisuurten ja suurten yritysten yhteistyöllä yhteisillä messuosastoilla ja tuoteklustereilla sekä ohjelman tarjoamalla markkinatiedolla mahdollistettiin Suomen elintarvikeviennin kokonaiskasvua. fi
dc.format.extent 83+3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Internationalization of small Finnish food companies with Food from Finland as a supportive platform en
dc.title Pienten suomalaisten elintarvikeyritysten kansainvälistyminen Food from Finland ohjleman tuella. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword internationalization en
dc.subject.keyword food en
dc.subject.keyword SME en
dc.subject.keyword export en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201703163080
dc.programme.major Biotechnology fi
dc.programme.mcode CHEM3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nordsröm, Katrina
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.ethesisid Aalto 8197
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account